V dubnu 2023 pořádáme setkání pro přátele gymnázia na téma Globální vzdělávání.

12.4.2023   Globální vzdělávání I, 16-20 hod. v kinosále gymnázia

19.4.2023   Globální vzdělávání II, 16-18 hod. v kinosále gymnázia

 

Obě setkání na sebe navazují, ale je možné přijít jen na jedno z nich nebo na část z nich.Zájemci o setkání, prosím, vyplňte krátký formulář (vyplňují jen zájemci).https://forms.office.com/e/vUMPZW5XbxV případě dotazu kontaktujte zástupce ředitele školy na korab.jakub@gymjh.cz.  

Přednášející Ilja Mlátilík několik let působil jako ředitel Chebských technických služeb, kdy v popředí zájmu města byla inovace odpadového a vodního hospodářství, využití přírodních zdrojů, výroba tepla pro domácnosti, rozvoj životního prostředí v souladu s nařízením vlády, zákony ČR i Evropské unie. Lektor přednášek MŠMT ke globálním tématům. 

Globální setkání I, 12.4.2023  

Témata: Přelidnění planety; skleníkové plyny; vodní hospodářství; životní prostředí; produkce odpadů a možnosti jejich likvidace; využití zemědělské půdy; důsledky pro civilizaci; další energetické zdroje…

Globální setkání II, 19.4.2023

Témata: Globální hrozby a životní prostředí; prognostická očekávání vývoje životního prostředí; globální hrozba a ekologie se zaměřením na oblasti – Evropa, Asie, Afrika; Ochrana vodních zdrojů, efektivní zacházení s energiemi, změny získávání energií; možnosti výchovně vzdělávacích institucí…