Odvolání proti nepřijetí ke studiu do 1. ročníku osmiletého studia ve školním roce 2023/2024 byla postoupena k vyřízení zřizovateli, tj. Magistrátu hlavního města Prahy.