Ve dnech 22. a 23. 9. 2021 se uskuteční volby do Školské rady při Gymnáziu Jaroslava Heyrovského. Žádáme zájemce z řad zletilých žáků a z řad zákonných zástupců nezletilých žáků, aby v případě zájmu kandidovat do Školské rady zaslali do 16. 9. 2021 elektronickou formou asistence ředitele paní Věře Maturové (maturova.vera@gymjh.cz) přihlášku a krátké představení Vaší osoby (dobrovolně s fotografií) včetně stručného nastínění vize Vaší působnosti ve Školské radě.