Gymnázium Jaroslava Heyrovského2021-01-26T14:04:02+01:00

Důležité informace

Školní stravování v době distanční výuky

13 ledna, 2021|

Školní stravování je v době distanční výuky možné. Stravování žáků, kteří se vzdělávají distančně, je metodikou MŠMT ČR povoleno pouze formou výdejového okénka (take-away). Obědy si žáci mohou vyzvedávat v zatavených krabičkách za běžnou cenu oběda, výdej těchto obědů probíhá pouze u výdejního okénka u jídelny z ulice Mezi Školami 2475/29 (ze strany od vstupní brány), a to v pondělí až pátek v době od 12:00 hod. do 14:45 hod. Obědy je možné si přihlásit přes portál strava.cz, telefonicky, e-mailem.

Výuka a provoz školy od 11.01.2021 do 22.01.2021

28 prosince, 2020|

Výuka a provoz školy od 11.01.2021 do 22.01.2021: V souladu s rozhodnutím vlády ČR ze dne 07.01.2021 probíhá ve výše uvedeném období pouze distanční výuka. Školní stravování je v době distanční výuky možné. Školní plavecký bazén je uzavřen. Kroužky školního sportovního klubu neprobíhají. Provoz školy v období od 11.01.2021 do 22.01.2021: Po-Čt 7:30-17:30 hod., Pá 7:30-16:00 hod.

Aktuality

312, 2020

Výuka a provoz školy od 7. 12. 2020 do odvolání

Na základě pokynu MŠMT ČR ze dne 03. 12. 2020 se s účinností od 07. 12. 2020 se zavádí prezenční výuka pro žáky prim až septim osmiletého gymnázia, a to formou rotační výuky. Na našem gymnáziu bude výuka těchto tříd probíhat takto: Lichý kalendářní týden – prezenční výuku mají tyto třídy: 1. a – c, 2. a - c, 5. a - b, 6. a - b V sudém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku.   Sudý kalendářní týden - prezenční výuku mají tyto třídy: 3. a - c, 4. a - c, 5. c, 6. c, 7. a - c. V lichém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku. Žáci oktáv se vyučují prezenčně. Prezenční výuka tříd probíhá v učebnách dle rozvrhu. Stravování žáků přítomných na prezenční výuce je zajištěno.

2011, 2020

Výuka a provoz školy od 25. 11. 2020 a od 30. 11. 2020 do odvolání

Na základě pokynu MŠMT ČR ze dne 20.11.2020 se s účinností od 25. 11. 2020 zavádí prezenční výuka pro žáky maturitních ročníků. S účinností od 30. 11. 2020 se dále zavádí prezenční výuka pro žáky nižšího stupně osmiletého gymnázia, a to formou rotační výuky.

1811, 2020

Třídní schůzky se dne 18. 11. 2020 nekonají

Třídní schůzky se dne 18. 11. 2020 nekonají. TU informuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.