Ve dnech 24.1. a 31.1. se žáci 3.a zúčastnili exkurse na Přírodovědeckou fakultu Karlovy university. Po komentované prohlídce periodické tabulky s exponáty všech dosud objevených stabilních prvků v životní velikosti měli žáci možnost prohlédnout si vybrané prvky více zblízka, případně si je i osahat. Připraven byl rovněž navazující program ve formě různých soutěží, ve kterých mohli žáci nejen zúročit nabyté vědomosti, ale také získat další zajímavé poznatky ze světa chemie.