PĚVECKÝ SBOR GYMNÁZIA J. HEYROVSKÉHO

zahajuje svoji činnost už 8. září 2021.

Zkoušky budou probíhat vždy ve středu od 14.25 do 16.00 v učebně hudební výchovy číslo 110.