Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně – Mgr. Dana Šuraňová

Školní psycholog – Mgr. Naděžda Landová

Školní metodik prevence – Mgr. Jakub Koráb

Na naší škole poskytuje svoji činnost školní poradenské pracoviště. Jeho cílem je nabídnout studentům, ale i jejich rodičům a učitelům, komplexní služby, které doplňují standardní výchovně vzdělávací proces a přispívají k jejich pohodovému životu na škole. Hlavní náplní školního poradenského pracoviště je pomáhat studentům a podporovat je v jejich cestě k dospělosti a přispívat k vytvoření bezpečného a příjemného prostředí. V současné době školní poradenské pracoviště nabízí služby výchovné poradkyně, školního psychologa a zabezpečuje primární prevenci rizikového chování. Své poradenské služby nabízí také rodičům a učitelům školy.

Konzultace
tel: 251 050 235 – výchovná poradkyně – kabinet č. 273

tel: 251 050 225 – školní metodik prevence – kabinet č. 3

tel: 251 050 263 – školní psycholožka – kabinet č. 253