Ve společnosti často nalézáme lidi hlásající neschopnost mladých cokoliv rozhodovat. Mladí přece nic neví, jsou líní a rozmazlení, ještě ničeho nedosáhli a teď ještě chtějí do něčeho kecat.
Je nám vyčítána nedostatečná praxe v oboru a v životě všeobecně pro tvorbu a rozhodování o budoucnosti. A vůbec o čemkoliv.
Jako mladý člověk se však ptám, koho je to budoucnost?
Především nás. Mladých.
Myslím si, že bychom proto měli mít možnost vyjádřit náš názor. Že bychom zkrátka měli být bráni v potaz.
To jsou důvody, proč oceňuji všechny snahy, které podporují zapojení a participaci mladých na nejrůznějších aktivitách.
29.3. mělo několik našich studentů možnost zúčastnit se fokusní diskuse ministerstva životního prostředí ČR. Diskutovali jsme nad tématy jako jsou nerovnosti ve společnosti, digitalizace, nebo třeba globální oteplování. Z naší debaty byl vytvořen zápis, který bude tvořit jeden z mnoha podkladů pro tvorbu aktualizovaného strategického rámce „Česká republika 2030“ ministerstva životního prostředí České republiky.
Jako zástupce mladých lidí mohu říci, že nečekáme zázraky. Ale jsme rádi, když jsme při tvorbě naší budoucnosti bráni v potaz.
Diskuse se zúčastnili: Jiří Sejkora, Kristýna Říhová a František Štěpánek
Jiří Sejkora, 6.B