Ve dnech od 30. 11. do 9. 12. 2022 probíhala na našem gymnáziu potravinová sbírka ve spolupráci s farní charitou Stodůlky. Studentům se podařilo vybrat celkem 158 kg potravin společně s finanční podporou ve výši 14 612 Kč. Chtěli bychom tímto poděkovat všem zúčastněným studentům, především pak studentům ze tříd 3.C, 2.B a 5.B, kteří přinesli jídla ze všech nejvíce. Věříme, že úspěch této sbírky zopakujeme i v budoucnu.

Edvard Rychecký