Pozvánky k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/23 byly odeslány prostřednictvím České pošty resp. datovými schránkami dne 25.3.2022.