Pozvánky k přijímacímu řízení byly dnes odeslány doporučeně prostřednictvím České pošty.