Koncem března se naši studenti zúčastnili závěrečné části projektu Pražský studentský summit. Jde o celoroční akci, jejíž hlavní náplní je simulace jednání mezinárodních organizací spolu s neformálním vzděláváním. Jednotliví účastníci se stávají diplomaty a diplomatkami, učí se v těchto rolích vystupovat a zastupovat stanoviska svých států. Toto vše probíhá na pěti přípravných setkáních, načež veškeré své snahy zužitkují na závěrečné konferenci. 

Konference je doplněna o bohatý doprovodný program. Někteří studenti tak během středy a čtvrtka navštívili švédskou, litevskou či španělskou ambasádu, a hlavní náplní čtvrtečního večera bylo slavnostní zahájení. Tam jsme se účastnili panelové diskuse s náčelníkem generálního štábu a bývalým předsedou úřadu pro kybernetickou bezpečnost Karlem Řehkou, bývalým ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem a poslankyní Evou Decroix. Téměř dvouhodinová debata byla plná zajímavých a místy i ostřejších dotazů, nejen k tématu bezpečnosti.  

Následující tři dny byly vyplněny intenzivním jednáním a každý z nás se jal, tentokrát již naostro, zastupovat daný stát v jednom z výborů OSN. Vžít se do této role pomohly mimo jiné i úchvatné prostory Pražského kongresového centra, ve kterých proběhla většina programu konference. Přestože dvacet hodin diplomatických jednání nebylo vždy klidných, jde o naprosto jedinečný a nezapomenutelný zážitek. A kromě mnoha zkušeností a znalostí si ze summitu každý z nás přebírá do života i nové přátele, a to je možná to nejdůležitější.  

Jiří Sejkora, 6.b

Eliška Kuthanová, 8.b