Minulý týden jsme měli v kinosále našeho gymnázia možnost vyslechnout přednášku renomovaného psychiatra Radkina Honzáka. 
 
Pan doktor vstřícně přijal naše pozvání a během dvou vyučovacích hodin nás obohatil nejen o poznatky týkající se některých našich historických osobností, ale též o svůj nadhled a smysl pro humor, pro kteréžto své vlastnosti je dobře znám. 
Jsem rád, že jsme měli možnost načerpat inspiraci z jeho nekonečného rozhledu a osobitého pohledu na svět. 
Na fotografii vidíte pana doktora s mou maličkostí v prostorách našeho kinosálu. 
 
Poděkovat bych poté chtěl studentům našeho gymnázia za jejich zájem o přednášku, vedení školy za to, že umožnilo akci proběhnout a paní profesorce Zahrádkové za pomoc s organizací. 
 
Jiří Sejkora, 6.B