Přihlášky ke studiu je možné do 1 . 3. 2022 odevzdat na vrátnici gymnázia v pracovní dny v době od 7.30 do 16.30 hod., případně zaslat prostřednictvím České pošty.

Veškeré informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2022/2023 jsou pod záložkou UCHAZEČI.