Přijímací řízení

Kritéria přijímacího řízení v náhradním termínu

Krok za krokem

Pro školní rok 2022/2023 se přihlásilo k přijímacímu řízení 410 uchazečů.