Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 

Pro školní rok 2023/2024 jsme obdrželi 432 přihlášky ke studiu.