Kritéria přijímacího řízení

Kritéria  přijímacího řízení na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5

do 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání 79-41-K/81 gymnázium pro školní rok 2021/2022