Kritéria přijímacího řízení

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475/29, Praha 5 pro přijetí to 1. ročníku nižšího stupně oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM od školního roku 2023/2024