Vyhodnocení

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení

Seznam přijatých uchazečů

Náhradní termín

V přijímacím řízení odevzdalo zápisový lístek 90 uchazečů, poslední přijatý byl na 144. pořadí. Kapacita je naplněna.