Vyhodnocení

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení v přijímacím řízení

Seznam přijatých uchazečů

Náhradní termín