Žáci kvarty c navštívili Rudolfinum z jiného úhlu, než jsou běžně zvyklí. Na koncerty a výchovné programy děti chodí rády, proto dostaly možnost prohlédnout si zázemí této historické budovy.

Nejprve byly zúčastněným promítnuty historické fotky, viděli také stavbu budovy Rudolfina. Následovala hudební ochutnávka s hudbou G. Gershwina a I. Stravinského. Poté si všichni se zaujetím prohlédli technické zázemí – strojovnu této velké a honosné budovy. Koho by napadlo, že je Rudolfinum vytápěno vodou z Vltavy? O tom se studenti také přesvědčili, viděli výměníky vody a další zařízení spojené s osvětlením. Z labyrintu chodeb v podzemí se všichni v tichosti, neboť probíhala generální zkouška na koncert, přemístili na terasu budovy. Běžný návštěvník sem přístup nemá. Vidět Prahu a její památky právě z budovy Rudolfina je neskutečným zážitkem. Následovala krátká přestávka. Po té si studenti udělali pohodlí v malém sále, v němž nám zahrál na akordeon a klavír slepý student z Deylovy konzervatoře, doprovod na bicí poskytl jeho učitel a hráč v České filharmonii Pavel Polívka. Zazněla tak originální aranž Smetanovy Vltavy. Dále si děti řekly o další skladby. Těmi byly Nonstop, Slavíci z Madridu, Vysoký jalovec.

Všichni tak krásně zakončili společným zpěvem tento výjimečný den. -lj-