Dne 23.9.2021 začalo první kolo sběrové akce na GJH – jedná se již o desátý ročník.
Tradičně se zapojily všechny třídy i maturanti.
Doufejme, že letošní jubilejní ročník nebude přerušen tak jako loni a my budeme moci z výtěžku akce sponzorovat např. Stanici vodících psů v Jinonicích.
Velká pochvala chlapcům ze 6.c a 7.c za pomoc při nakládání kontejneru.