27. září 2022 se třída 3.c pod vedením paní profesorky Bekové zúčastnila exkurze z chemie na PřF UK. Tématem byla periodická tabulka prvků. Žáci si vyslechli přednášku o jednotlivých prvcích a jejich historii a na závěr si některé prvky mohli vlastnoručně osahat.