Hudební výchova není jenom o zpívání v hodinách nebo učení se teorie. 

Žáci navštěvují pravidelně koncerty a další akce spojené s hudbou, výtvarným uměním a dalšími zajímavostmi. 

Sexta C v závěru své vůbec „poslední hudební výchovy“ navštívila Muzeum hudby v Praze na Malé Straně. Žáci si mohli zahrát na malý portativ, vyzkoušet si elektroakustické jevy, prohlédli si čtvrttónový klavír Aloise Háby a další nástroje ze sbírek muzea. Tímto krokem hudební výchova pro děti končí. Doufám, že se budou však k hudbě vracet, ať už v jakékoliv podobě. 

Lukáš Janírek