Dne 6. 9. 2022 jsme se spolu se třídou 5.a vypravili předat sponzorský dar Středisku výcviku vodících psů. Dozvěděli jsme se, jak celé středisko funguje, besedovali jsme s paní ředitelkou i se cvičitelkami. Viděli jsme veterinární místnost, přípravnu krmiva, hry a pomůcky pro nevidomé. Celá akce nás obohatila a inspirovala.
-Jana Martínková-