Během současné epidemiologické situaci jsme podpořili Srdíčkové dny on-line prodejní sbírkou vánočních přání (tvorba žáků v hodinách výtvarné výchovy). Díky všem zúčastněným můžeme předat rodinám s vážně nemocnými dětmi 30 500 Kč.