Již několik let naše škola spolupracuje s organizací Život dětem, která dvakrát do roka realizuje Srdíčkové dny. Žáci prodejem drobných předmětů v letošním školním roce vybrali částku 16 205 Kč, která bude použita na pomoc rodinám s vážně nemocnými dětmi.

Děkujeme dobrovolníkům a všem, kteří nákupem drobných předmětů finančně akci podpořili.