Během roku jsme se zúčastnili stáže na Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského pod vedením doktoranda VŠCHT. Během stáže jsme si vyzkoušeli postupy analytické chemie a mimoto získali zkušenosti v publikování naší práce.

František Lukeš, Edvard Rychecký 8.A