Dne 15. května jsme navštívili Strahovský klášter. Nejdříve jsme se prošli zahradami a podívali se na Prahu z jedné z nejhezčích vyhlídek, co v našem krásném hlavním městě je. Dále jsme měli možnost nahlédnout do letního refektáře, románských sálů a baziliky Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme se na chvíli zastavili, abychom se dozvěděli něco více o místních premonstrátech a o životě samotných mnichů, který nás všechny myslím velmi zaujal. V samotné knihovně, hlavním cíli našeho výletu, se náš průvodce kromě historie zaměřil třeba na fresky na stropech a jejich význam, který jsme se pokoušeli sami odhadnout.

Exkurzi jsme si všichni moc užili a určitě se zařadí mezi naše oblíbené společné zážitky.