Spolupráce vedení gymnázia a Studentské rady v podpoře doučování žáků GJH.

Benefity zapojení se do projektu Talentify.me pro naše gymnázium:

1) Srovnávání sociálních rozdílů v souvislosti vzdělávání a celkově podpora doplňkového vzdělávání, takzvaného doučování. Zároveň dělá tento typ vzdělávání bezpečným.

a) Platforma nabízí všem registrovaným uživatelům možnost doučování zcela zdarma. Doučování se tak otvírá i těm, kteří by na něj v normální situaci nedosáhli například kvůli jejich finanční situaci, to celkově přispívá ke stírání sociálních rozdílů ve společnosti.
b) Platforma poskytuje zázemí pro tvorbu oborů, v systému tzv. doučování, které by se jinak pravděpodobně nikdy neotevřely.

c) Platforma je vybavena pro poskytování doučování bez nutnosti návštěvy školy, což se hodí pro rozvoj tohoto typu vzdělávání obecně (někteří žáci nemají možnost, kvůli doučování navštěvovat budovu školy) a zvláště v současné době může velice významně přispět k zachování tohoto typu doplňkového vzdělávání.

2) Nadaní studenti mohou přes tuto platformu doučovat své spolužáky a zároveň za toto doučování mají možnost čerpat zajímavé benefity, které mohou vést k rozvoji jejich osobnosti.
a) Platforma je založena na principu, že nadaní studenti v oboru doučují ty méně nadané. Což může vést k benefitům na obou stranách, ti „vyučující“ si mohou utříbit své znalosti a vyjadřovací schopnosti a mohou získat nové úhly pohledu na danou problematiku.
b) Nadaní studenti za šíření svých znalostí, tedy za výuku, získávají body, které mohou směnit za zajímavé kupóny a workshopy. To může vést k dalšímu rozvoji jejich osobnosti, jak v jejich „silném“ oboru, tak v oborech jiných.
3) Využití platformy může vést k celkově vyšší kvalitě dosaženého vzdělání.
a) Žáci, kteří by se v jiných situacích mohli v látce snadno ztrácet nyní získají možnost vysvětlení problematiky z úst jiných studentů, které může být vedeno v neformální atmosféře a za použití jejich jazyka.

b) Doučování může být zajímavou formou opakování probrané látky. Což samozřejmě pozitivně ovlivní kvalitu znalostí.

4) Vyučující určitě ocení lepší pochopení vykládané látky i ze strany těch „slabších“ žáků a budou se moci věnovat obecnému zlepšení výuky.

5) Gymnázium má možnost získat dobré jméno skrze nadané studenty, kteří budou vyučovat studenty z jiných škol.

6) Pokud se do 31. října podaří do platformy zapojit 20 žáků našeho gymnázia, získá škola příspěvek do školní knihovny v podobě 20 knih od vydavatelství Albatros (odkaz https://www.albatrosmedia.cz/) a to navíc zcela bezplatně.

ODKAZ PROJEKTU https://www.talentify.me/cs-cz

VIDEO GJH K PROJEKTU

Autor: Studentská rada a vedení gymnázia