Vzhledem k epidemiologické situaci neproběhne plánovaná schůzka s rodiči dne 1. 12. 2021 prezenční formou.

Třídní učitelé zašlou informace zákonným zástupcům e-mailem.