Třídní schůzky s rodiči žáků prim se konají 1. 9. 2021 od 17:30 hod. v kmenových učebnách – 1.a uč. 152, 1.b uč. 153, 1.c uč. 154. Po celou dobu přítomnosti v budově školy musí mít zákonní zástupci žáků ochranu dýchacích cest – respirátor.