I přes probíhající distanční výuku na našem gymnáziu realizujeme inspirativní projekty pro naše žáky.

Pro septimány a oktavány uvažující o studiu na vysoké škole s lékařským zaměřením jsme uskutečnili videobesedu s absolventy našeho gymnázia, kteří aktuálně studují některou z lékařských fakult. Cílem besedy bylo představit doporučení k přijímacímu řízení na jednotlivých fakultách, ale i rady, co si pohlídat během studia.

MENTOŘI/ABSOLVENTI NAŠEHO GYMNÁZIA

1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, UK Anna Pekarčíková, 2. ročník Antonín Chochola, 2. ročník

2. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, UK Haris Hadžić, 4. ročník Josef Kilián, 2. ročník

3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA, UK Jakub Holan, 2. ročník

LÉKAŘSKÁ FAKULTA V PLZNI, UK Matěj Kříž, 2. ročník

Velké poděkování patří všem mentorům.

Za nápad realizovat setkání děkujeme Tomášovi Pauknerovi z 8.a.