Z provozních důvodů je ve dnech 19. – 20.04.2022 žákům uděleno volno v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.