Z provozních důvodů je ve dnech 17. – 18. 4. 2023 žákům uděleno volno v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.