Vyhodnocení


Informace pro zákonné zástupce nepřijatých uchazečů:
Pro podání případného odvolání zákonný zástupce nalezne informace v „Rozhodnutí o nepřijetí“, které mu bude doručeno prostřednictvím České pošty. Písemně je možné se odvolat ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení „Rozhodnutí o nepřijetí“.