Stejně jako v loňském roce jsme se účastnili soutěže Hýbeme se hezky česky, která měla za cíl podpořit sportování mladých lidí. A stejně, jako v loňském roce, tak i v tom letošním jsme vyhráli finanční prostředky na nákup sportovního vybavení.V letošním roce použijeme výhru 15 000 Kč na nákup basketbalových míčů. Společně s finanční výhrou jsme obdrželi i ovoce a zdravé produkty od Penny.
Díky všem, kteří pro nás v soutěži hlasovali.