Na základě pokynu MŠMT ČR ze dne 03. 12. 2020 se s účinností od 07. 12. 2020 se zavádí prezenční výuka pro žáky prim až septim osmiletého gymnázia, a to formou rotační výuky. Na našem gymnáziu bude výuka těchto tříd probíhat takto:
Lichý kalendářní týden – prezenční výuku mají tyto třídy:
1. a – c, 2. a – c, 5. a – b, 6. a – b
V sudém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku.
 
Sudý kalendářní týden – prezenční výuku mají tyto třídy:
3. a – c, 4. a – c, 5. c, 6. c, 7. a – c.
V lichém kalendářním týdnu mají tyto třídy distanční výuku.
Žáci oktáv se vyučují prezenčně.
Prezenční výuka tříd probíhá v učebnách dle rozvrhu.
Stravování žáků přítomných na prezenční výuce je zajištěno.