Naše projekty

S našimi studenty realizujeme řadu dlouhodobých projektů napříč všemi předměty.

Patří k nim Adopce na dálku, studijní a poznávací výjezdy do zahraničí, nejčastěji do Velké Británie, ale i do Irska, Francie či Španělska. Za podpory Česko-německého fondu budoucnosti již mnoho let úspěšně organizujeme výměnný pobyt s dívčím gymnáziem Liebfrauenschule v severoněmecké Vechtě.

Naši studenti se každoročně mohou zúčastnit výtvarného projektu Land art nebo kurzu krajinomalby.

V rámci environmentální výchovy jsme zapojeni v celosvětovém programu GLOBE, soutěžíme ve sběru druhotných surovin, pravidelně sledujeme spotřebu energií a samozřejmě třídíme odpad. Naši studenti se účastní akcí Ukliďme Česko nebo Národní potravinové sbírky.

V průběhu školního roku 2016/2017 jsme na našem gymnáziu založili místní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (dále DofE) a tím se zapojili do uznávaného programu, jehož cílem je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí.

Ve škole působí pěvecký sbor  pod vedením  PhDr. Martiny Zemanové, Ph.D.

Součástí výuky jsou návštěvy divadelních představení nejen v českém jazyce. Od kvinty se studenti několikrát ročně účastní fyzikálních pokusů na MFF UK. Za zmínku stojí i exkurze z dějepisu, zeměpisu či chemie nebo pravidelné návštěvy pražské ZOO.

V minulosti byla žáky naší školy i dvě štěňata zlatého retrívra – nejprve Claim a rok po něm fenka Pearl. Pejsci byli v ročním rodinném předvýchovném programu pro asistenční psy, starala se o ně dnes již absolventka Katka Indrová.