Adopce na dálku

PROJEKT, KTERÝ MÁ SMYSL

V roce 2005 se naše škola poprvé zapojila do projektu Adopce na dálku.

Prostřednictvím Arcidiecézní charity Praha jsme si vybrali Stephena Nsubugu z Ugandy, který i díky naší finanční pomoci úspěšně dostudoval.
Pomáhali jsme i indické dívence Sevalakshmi Velyadhum, která se vzdělávala po dobu téměř osmi let a poté vystoupila z programu.
Z dopisů i fotografií námi „adoptovaných“ dětí, které jsme během prvních let obdrželi, bylo zjevné, že naše snaha pomoci je skutečným přínosem pro děti v zemích, kde je studium pro mnohé nedosažitelným, a rozhodli se v programu pokračovat.

Díky finančním prostředkům získaným ze sběru papíru můžeme od roku 2008 dotovat studia Ericka Chewe ze Zambie.
Prodejem výtvarných prací našich studentů během čtvrtletních schůzek s rodiči a Dne otevřených dveří získáváme další finanční prostředky. Výtvarné práce našich studentů jsou opravdu velice hezké a těší se zájmu rodičů, návštěvníků i zaměstnanců školy. Výtěžek z jejich prodeje v současnosti využíváme na podporu studia dívky Kavyashree z Indie, která se chce stát lékařkou.

Věříme, že se všem námi podporovaným dětem jejich sny a přání splní a možnost získat vzdělání využijí pro další lidi v jejich zemích.

S keramikou jsme na gymnáziu začali před patnácti lety. Původní kroužky pro studenty bez rozdílu věku se za léta vyvinuly v Nepovinnou výtvarnou výchovu, která je určena studentům nižších ročníků (prim-kvart). Ve skupině se schází 12 – 16 studentů každé úterý od 14.30 -16.00 hod. Cílem je rozvíjet estetické cítění i realizovat vlastní nápady studentů v oblasti užitého umění. I když v práci převažují prostorové modelace, lze si vyzkoušet i točení na kruhu.

 Již 3x jsme realizovali v rámci kontaktu s veřejností ( schůzky s rodiči a Den otevřených dveří) prodejní akci, kde prodáváme za symbolickou cenu výtvarné práce a keramické výtvory za účelem  pomoci získanými finančními prostředky dobročinným akcím jako je Adopce na dálku, podpora  výcvikového střediska vodicích psů, či kočičí  a psí útulky na Praze 5.

-Mgr. Daniela Papežová-

Stephen Nsubuga z Ugandy

Velyadhum Selavalakshmi z Indie

Erik Chewe ze Zambie

Kavyashree z Indie