Besedy

VÍCE NEŽ LÁHVE OD PIVA NA PROSLUNĚNÝCH PLÁŽÍCH

Přednáška Honzy Bareše, velkého nadšence do cestování, ekologa, aktivisty a také bývalého studenta naší školy, se uskutečnila na konci ledna. Prezentace byla složená z krásných fotek a videí a prokládána osobními zážitky a zkušenostmi pocházejícími z nesčetných cest Honzova života.
Poté, co ho srdce zavedlo do Asie, začalo se prohlubovat také jeho ekologické cítění. Okolnosti způsobily, že Honza byl u vzniku dobrovolné skupiny, která chodila pravidelně čistit pláže Indonésie po kolena zaplavené v odpadcích. A nezůstalo jen u toho. Dobrovolníků začalo přibývat, nabalovali se na sociálních sítích a najednou vznikla nezisková organizace s názvem Trash Hero Indonesia.
Stalo se tedy, že vedle sebe začaly fungovat dva různé myšlenkové proudy – vedle nelegálního spalování domácího odpadu, zahazování odpadků kolem cest a neprozíravého zanášení vod žila druhá vlna – vlna ekologie, osvěty, uvědomění a akce.
Nejen, že se Trash Hero rozrostl do několika dalších států, jako například o Thajsko, ale je obdivuhodné, že Honza Bareš nezapomněl ani na svou rodnou zem. I když tu tráví pouze několik týdnů v roce, byl u zrodu další větve této organizace, a to Trash Hero Prague. Najednou se začalo vše hýbat – rozhovory v rádiu, otisknutý článek v Mladé frontě, propagace v médiích.
Kolotoč Trash Hero se roztáčí a my jsme rádi u jejího růstu. S potěšením oznamuji, že máme přislíbenou další přednášku už tento rok na podzim. Přednášku plnou krásných fotek a příběhů ze staronových cest.

Pokud byste se chtěli přidat či pouze podívat na celý program organizace Trash Hero, přihlaste se na stránky facebooku
https://www.facebook.com/trashheropraha/?ref=ts&fref=ts
https://www.facebook.com/trashheroindonesia/?ref=ts&fref=ts
nebo na webových stránkách Trash Hero
http://trashhero.org/

-Michaela Zbrojová, 7.a-

DISKUSE O UPRCHLÍCÍCH

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se u nás na škole konala diskuse studentů maturitních ročníků. A kde vznikl impuls k uspořádání takovéto akce? Na semináři dějin 20. století jsme jednoho dne sklouzli k debatě o uprchlické krizi. Náš vyučující pak další hodinu přišel s nápadem zkusit tuto debatu provést v kinosále před publikem. Účast byla dobrovolná a každý si mohl vybrat tým, který chce zastupovat. Po těchto týmech jsme se připravovali, sháněli informace a podklady, kterými bychom pak mohli argumentovat.
Myslí, že to byl skvělý nápad a doufám, že studenti, kteří ještě nad tímto společenským problémem nepřemýšleli, že měli šanci se alepon zamyslet.

Foto

-Lili Sokach, 8.a-

UPRCHLÍCI NA VLASTNÍ OČI

V úterý 1.12. se na naší škole uskutečnila beseda s Filipem Hausknechtem, studentem maturitního ročníku Gymnázia Jana Nerudy. Filip se spolu se svými spolužáky zapojil do dobrovolné pomoci uprchlíkům a několik týdnů pomáhal jako dobrovolník v uprchlických táborech v Srbsku a Maďarsku. Besedu zahájil vyprávěním o osobním setkávání s prchajícími rodinami, s lidmi putujícími za novým evropským životem, přidal několik dobrodružných zážitků, např. setkání se srbskou mafií, ovládající území na srbských hranicích. Zmínil se i o údajné neschopnosti pohraniční policie nebo nehezkém maďarském vynálezu – žiletkovém plotu. Na základě pokládaných otázek hovořil poté Filip o rozdílných postojích evropských a českých politiků a o marné snaze moci rozumně debatovat s odpůrci imigrace, kteří toho podle něj nejsou vůbec schopni. Na závěr se dostalo i na několik jiných témat, Filipovi blízkých, krátce pohovořil o alternativním sociálním centru Klinika či akcích, které plánují některé studentské organizace (např. Studentské hnutí za solidaritu). Beseda byla velmi zajímavá, a to nejen proto, že hlavní slovo na ní měly názory, které dnešní většinová společnost slyší jen nerada…

-Pavel Veber – 6.b-

BESEDA S HISTORIKEM PAVLEM SOUKUPEM
19. 10. 2015

Dne 19. října se zájemci o osobnost Jana Husa sešli v kinosále a připomněli si tuto postavu nejprve několika divadelními vystoupeními, dvěma literárními díly, písněmi školního sboru a následně besedou s historikem Pavlem Soukupem, autorem knihy Jan hus – Život a smrt kazatele.

Pravda

Vidíš ho, muže jenž jde ohni vstříc?
Obklopen jím je ze všech stran.
Slovo Boží strachu ho zbavujíc
používáno je jako zbraň.

Myslíš, že bys Ty a v tého době
našel sílu za pravdou stát?
Myslíš, že on ji našel uvnitř v sobě,
nebo mu ji musel někdo dát?

Řekni, zda Ti také připadá,
že se slovo pravda s věky mění,
Dnes skutečnost nevykládá,
dnes jím každý svůj názor míní.

Soudobý člověk Ti hned vpálí,
že on by jako Hus neskončil,
protože názory, co jiní měli,
on prý také pochopil.

Pověz, je to vážně takto?
Žijeme my chaosem?
Vyspělá kultura, ale přesto
jednotnou pravdu nesnesem?

Myslíš, že bys Ty a v této době
dokázal se o pravdu zajímat?
Myslíš, že bys ji našel uvnitř v sobě,
nebo by Ti někdo musel dát
vůbec ji umět rozpoznat?

-Zuzana Horálková, 8.b-

Jan Hus

Šestisté výročí… a každý a všude a stále Husa vzpomíná.
Víte, samozřejmě, Jan Hus, on byl velmi velký muž.
A vy byste se byli o něm toliko dozvěděli, kdybyste bývali byli naše symposium navštívili.
Jednoho odpoledne, 19. října, se v kinosále naší školy shromáždilo dětí více než obvykle. Místnost překypovala energií, tváře se vesele dívaly sem a onam. Mimořádné zastoupení bylo z řad druhého ročníku (sekundy). Tito lidičkové si připravili celkem tři nezávislá dramatická vystoupení, jedno nápaditější než druhé, propírajíce vtipnou formou život, učení, smrt i jiný hypotetický osud kazatele.
Forma vzpomínání Jana Husa byla ale mnohem více rozmanitá. Každý měl, co by přihodil a čím by program obohatil.
Náš pěvecký sbor si připravil tematickou hudbu. Jako dozvuk divadlu i samostatnou formou.
Byla prezentována místa mistrova působení.
Zazněla báseň.
Povídka.
Ano, jsou to jen kraťoučká slova, ale kolik se pod nimi skrývá!
Kdo byli, užili si, vědí, kdo nikoliv, budou mít možnost o dni otevřených dveří.
Tímto ale odpoledne nekončilo. Byla možnost vyslechnout si historika Pavla Soukupa.
Historika věnujícímu Husovi mnoho času. Přišel se s námi podělit o nabyté vědění, podat vědečtější pohled, vyřešit naše případné dotazy.
Tolika lidem patří dík za přípravu, za účast.

-Zuzka Horálková, 8. b-

BESEDA O IRÁNU
7. 10. 2015

Dne 7. 10. 2015 se uskutečnila beseda s Matoušem a Kryštofem Bořkovcovými, bratry, kteří měli možnost několik týdnů pobývat v Iránu.

BESEDA O IRÁNU
7. 10. 2015

Dne 7. 10. 2015 se uskutečnila beseda s Matoušem a Kryštofem Bořkovcovými, bratry, kteří měli možnost několik týdnů pobývat v Iránu.

BESEDA O ISLÁMU S ŠÁDÍM SHANAÁHEM
4. 6. 2015

Dne 4.6. 2015 se v prostorách kinosálu Gymnázia Jaroslava Heyrovského konala přednáška s názvem Islám a islamofobie v podání pana Šádího Shannáha, programového koordinátora v nadaci Henrich-Böll-Stiftung Praha, lektora na Anglo-americké vysoké škole a mimo jiné také zakladatele organizace Insaan: Česko-arabského centra kulturního dialogu.
Samotná přednáška se skládala ze dvou hlavních částí. Tou první byla prezentace, ve které pan Shannáh mluvil o Islámu a muslimech jako takových, snažil se popsat základní problematiku a terminologii a vyvrátit mnohé stereotypy, jež o výše zmíněných kolují nejen u nás, ale i jinde ve světě. Zároveň také ve zkratce popsal světové i tuzemské antimuslimské organizace a jejich mnohdy až extrémistickou povahu. Druhou část pak tvořily dotazy z publika, na něž dle mého názoru pan Shannáh srozumitelně, jasně a velmi zajímavě odpovídal.
Sám za sebe mohu říci, že i přesto, že se považuji za člověka nahlížejícího na islám spíše kriticky, návštěvy této přednášky rozhodně nelituji, ba naopak musím připustit, že to byla velmi zdařilá a naučná akce, jelikož argumenty pana Shannáha byly z mého pohledu logické, stály na reálných podkladech a hlavně nikoho neurážely a nebyly mířeny proti nikomu na rozdíl právě od organizací kritizujících islám a muslimy, které těchto praktik hojně využívají.
Závěrem bych tedy rád panu Shannáhovi poděkoval, nejen za podle mého velmi zajímavou přednášku, ale i za jeho snahu osvětlit toto téma, jež je v dnešní době velmi frekventované, ale bývá často nepochopeno a špatně vysvětlováno.

-Jakub Kvasnička, 7.b-

BESEDA S PROFESOREM BIOCHEMIE MILANEM KODÍČKEM
21. 5. 2015

Dne 21. května se uskutečnila beseda, tentokrát s profesorem biochemie Milanem Kodíčkem, který hovořil o otázkách, jež trápí současnou vědu, ať už šlo o vznik života, umělé přerušení těhotenství nebo farmaceutický průmysl.

BESEDA O HOLOCAUSTU S PAMĚTNÍKEM TOMANEM BRODEM
17. 3. 2015

„Avšak i náš osudný den se neúprosně blížil – den, kdy z Židovské obce došla i nám výzva, abychom se dostavili do určeného shromaždiště na Veletržní třídě, kde byly k tomu účelu v dřevěných barácích bývalého výstaviště vyprázdněny haly. Sbalili jsme si několik desítek kilogramů zavazadel… Nemám dojem, že by loučení bylo nějak mimořádně tklivé; vždyť jsme přece odcházeli pouze na krátký čas! A pak – alespoň já jsem si žádné starosti nepřipouštěl a přesun do Terezína měl jen lehkovážně za jakousi dobrodružnou akci…“ (ze vzpomínkové knihy Tomana Broda Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká)

Dne 17. března se v budově naší školy uskutečnila v odpoledních hodinách beseda s Tomanem Brodem, významným českým historikem židovského původu a přeživším z nacistických protižidovských machinací za druhé světové války. Osazenstvo plně obsazené učebny, složené především ze studentů převážně kvint až oktáv, ale i několika profesorů, nejprve z úst pana profesora Bořkovce vyslechlo stručný úvod, při němž pedagog představil hosta publiku; po asi 60 minutovém vyprávění pamětníka pak vznikl prostor pro dotazy, jejichž mohutný proud byl usměrňován opět panem Bořkovcem, iniciátorem celé akce. Host ve svém poutavém výkladu popsal zážitky z období před válkou, kdy se nad evropskými Židy začala postupně „stahovat mračna“, a z období svého pobytu ve třech nacistických táborech, Terezíně, Osvětimi a Gross-Rosen. Jeho poselství studentům by se dalo shrnout odpovědí na poslední dotaz – zdali má pocit, že by si mladá generace měla uvědomit něco, na co už se zapomíná. „Lidé se už nikdy nesmí uchýlit k principu kolektivní viny.“ Ve světle aktuálního dění na Blízkém východě toto tvrzení nabývá na významu.
Se skupinkou opozdilců s omluvným mumláním vcházím do přeplněné třídy. Hlava na hlavě, nábytek sedací i jiný je již obsazen, nezbývá mi, než vzít zavděk pár čtverečními decimetry na podlaze. Od pana Bořkovce, moderátora dnešní besedy, si posluchači vyslechnou základní informace o hostovi. Pozvaný historik, úpravou plnovousu nápadně připomínající profesora z filmového zpracování prvního dílu série Letopisy Narnie , vypráví o svém dětství za první republiky. „Necítili jsme se jako židé, jako lidé nějak odlišní. Byli jsme obyčejní čeští kluci.“ Část posluchačů vyprávění zpočátku moc nezaujalo, několik jedinců se dokonce rozhodlo k decentní dezerci. Když však dojde ve vyprávění k dějovému posunu k deportaci do Terezína, tento jev se už neopakuje. Z vyprávění nabývám dojmu, že pan Brod obdržel značnou dávku štěstí v neštěstí. Ať už v Terezíně, kde jeho rodině přicházely balíčky s potravinami na přilepšenou od jejich bývalé kuchařky, v Osvětimi, kde se nejen dostal do tzv. dětského tábora s méně nelidskými podmínkami, než bylo v Osvětimi obvyklé, ale dokonce přežil osobní setkání s Josefem Mengelem a jakožto práceschopný si vysloužil šanci na přežití, nebo v Gross-Rosen, kde se na pokraji smrti dočkal osvobození sovětskými vojáky.
„Ti lidé, u kterých jsem se zotavoval, na mě hleděli jako na nějakou bytost z jiné planety. Řekl jsem jim, že pár týdnů zpátky mohli v té továrně tamhle opodál vidět desítky takových bytostí.“ Znovu si kladu otázku, jak se nacistům mohlo podařit udržet celou mašinerii „pod pokličkou“ i před německými občany. Možná lepší nevědět. Ale už jsou tu dotazy. „Možná jsem někoho zklamal tím, že jsem nijak neprojevil emoce. Ne, to bych vám o tom nemohl vyprávět jako historik.“
Závěrem lze říci, že po besedě se spisovatelem Ivanem Binarem byla tato další z těch, na které nebyla škoda času jít.

-Josef Tesfaye, 8.b-

BESEDA A AUTORSKÉ ČTENÍ – IVAN BINAR
5. 3. 2015

Dne 5. 3. se uskutečnila další beseda, tentokrát literární. Ze své poslední knihy Jen šmouha po nebi četl spisovatel Ivan Binar, který poté odpovídal studentům na dotazy týkající se života spisovatele obecně, budoucnosti literatury, literární kritiky a další.

BESEDA SE ŠIMONEM PÁNKEM
29. 11. 2014

Dne 29. listopadu 2014 se uskutečnila beseda s Šimonem Pánkem, jedním ze studentských vůdců z období sametové revoluce. Besedy se zúčastnili především studenti maturitního ročníku, kteří pokládali velmi inteligentní dotazy, na něž jim náš host neméně inteligentně odpovídal.