DofE

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu na GJH

V průběhu školního roku 2016/2017 jsme na GYMNÁZIUM JAROSLAVA HEYROVSKÉHO založili místní centrum Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (dále DofE) a tím se zapojili do uznávaného programu, jehož cílem je podpořit komplexní rozvoj schopností a dovedností mladých lidí ve věku 14 až 24 let skrze dlouhodobé a pravidelné aktivity ve čtyřech provázaných oblastech: rozvoji talentu, sportu, dobrovolnictví a dobrodružné expedici ve třech úrovních. Účastníci mohou získat při splnění programu mezinárodně uznávaný certifikát DofE – bronzový (6 měsíců plnění), stříbrný (12 měsíců plnění) a zlatý (18 měsíců plnění).

Mladí lidé se do programu zapojují dobrovolně. Přínosy programu pro účastníky jsou :
•  Rozvoj nových dovedností, které mohou v budoucnu uplatnit (nejen) na trhu práce
•  Zvýšení sebedůvěry a sebevědomí
•  Rozvoj samostatnosti a zodpovědnosti za sebe i za druhé
•  Vytvoření povědomí o vlastním potenciálu, o svých silných i slabších stránkách
•  Rozvoj schopnosti pracovat ve skupině
•  Nalezení nových zájmů, přátel a příležitostí
•  Rozvoj schopnosti efektivně plánovat a rozhodovat se, být zodpovědný a spolehlivý
•  Možnost dosáhnout ve svém volném čase něčeho pozitivního a konstruktivního
•  Dobrý pocit z dosažení stanovených cílů a překonání sebe sama
•  Vytvoření sebemotivujícího a aktivního postoje ke světu kolem sebe
•  Rozvoj schopnosti učit se z vlastní zkušenosti a zážitku
•  Společenské ocenění vynaloženého úsilí v podobě certifikátu a jeho slavnostního předání
Výsledky výzkumů ukázaly, že účast v programu díky těmto přínosům přispívá ke zlepšení školní docházky a prospěchu mladých lidí, vyvolává v nich celoživotní zájem o vzdělávání, zvyšuje jejich zaměstnatelnost, občanskou aktivitu či toleranci k odlišnostem a hraje důležitou roli také v prevenci asociálního a kriminálního chování.

DofE bylo založeno britskou královskou rodinou a těší se vysoké mezinárodní prestiži. U nás funguje např. pod záštitou MŠMT ČR, MZV ČR nebo Britské ambasády a je podporován významnými osobnostmi ČR  Program  je uznáván mezinárodními školami, zahraničními univerzitami i zaměstnavateli jako známka kvality uchazečů.
Po celém světě se do DofE zapojuje každoročně přes milion mladých lidí. V současnosti v rámci ČR program plní přes 2000 účastníků ve 130 vzdělávacích institucích a v jejich aktivitách je podporuje na 340 vedoucích DofE. Certifikát DofE letos obdrželo již více než 600 studentů.

Garanti našeho místního centra DofE (vyučující Havlíčková, Koráb a Rajzlová) se těší na spolupráci …

DofE expedice na Křivoklátsko

O víkendu 20. – 21. 10. 2018 se skupina 4 našich studentů rozhodla vyjet na Křivoklátsko v rámci své dobrodružné expedice z programu DofE. Cílem jejich výletu bylo prozkoumat a zdokumentovat místní památky, přírodu a zásah člověka do této oblasti.

Hrad Křivoklát
Prvním stěžejním bodem naší výpravy byl hrad Křivoklát, který se nachází v městysu Křivoklát v okrese Rakovník ve středních Čechách, kam se jednoduše dostanete vlakem z Berouna (pokud ho nezmeškáte stejně talentovaně jako my). Hrad byl postaven na začátku 12. století a původně sloužil jako lovecké sídlo pro knížata a krále. Během následujících století však posloužil i pro jiné významné účely (např. jako skrýš pro královské klenoty během husitských válek či jako věznice za vlády Habsburků) a zároveň si vytvořil historii požárů (poprvé 1422, pak 1597, 1643 během třicetileté války, naposledy 1826).

Cesta k tábořišti
Z Křivoklátu jsme prošli vesničkou Amalín vydali se směrem na Písky po stezce Brdatka, kde na nás čekala nádherná příroda a výhledy na místní krajinu a řeku Berounku. Po cestě jsme se zastavili na krátkou přestávku u kapličky sv. Eustacha (patrona myslivců), která podle nás určitě stojí za vidění a menší výstup kopec, načež jsme vyrazili dál. Obdivovali jsme místní přírodu a lesy, avšak v místě našeho plánovaného vaření u Písků na nás čekalo nepříjemné překvapení ve formě spousty válejících se odpadků. V místním venkovním posezení jsme si udělali večeři a vyrazili dále po červené značce k vyhlídce, kde jsme rozložili stan a po 8. hodině večerní zalehli.

Vodárna Klíčava
V neděli jsme vstali ještě za tmy a s prvními paprsky světla se sbalili a vyrazili směrem Vodní nádrž Klíčava. Během cesty jsme se nechali uchvátit místními loukami, až jsme se nevědomky odpojili z plánované trasy. To jsme naštěstí ale včas zaznamenali a díky našemu zkušenému navigátorovi se nám povedlo napojit zpátky na červenou. Poté jsme dorazili na Klíčavskou přehradu, kde na nás čekal velkolepý výhled na místní nádrž (fotka dole). O té jsme zjistili, že byla vystavena mezi lety 1948-1955 jako zdroj pitné vody pro Kladno a okolí a slouží i dnes.

Zbečno
Po tom, co jsme se pokochali výhledy na nádrž, jsme vyrazili směrem k naší cílové destinaci, obci Zbečno, odkud nás měl odvézt vlak zpátky do Berouna. Po cestě jsme narazili na naší paní profesorku/školitelku, která ověřila že jsme přežili noc. Chvíli po tom jsme nemohli odolat a zastavili jsme se u místního potůčku na kratší přestávku.
Po uvaření čaje a načerpání sil jsme vyrazili na náš finální úsek, kde jsme potkali naší paní hodnotitelku, se kterou jsme si popovídali, jak naše expedice dopadla, co jsme si z toho odnesli a taky prohodili pár teplých lidských slov o našem gymnáziu. Ve Zbečně na nás pak čekaly obdivuhodné stavby, jako Kostel svatého Martina či Hamousův statek (jedno z mála míst v obci, které nepodlehlo modernizaci a zachovalo si původní podobu). Nakonec jsme se přes Masarykův most vydali na vlakové nádraží, kde jsme si spokojeně odložili věci a uvařili si další čaj během čekání na vlak.

Závěr
Jsme rádi za to, že jsme tuhle expedici uskutečnili. I když nás její organizace stála více času a úsilí, než jsme čekali, a chvílemi jsme měli chuť toho nechat, tak se nám to za ten víkend strávený v nádherné přírodě vyplatilo. Odnesli jsme si spoustu hezkých zážitků a ponaučení, jako třeba to, že věřit zpoždění vlaku na IDOSu se ne vždycky vyplatí.
Křivoklátsko bychom každému výletníkovi rozhodně doporučili. Ať už jde o čas v přírodě, kratší pěší výlet nebo historické památky, na Křivoklátsku si své najde každý.

Více fotografií najdete zde.

DofE Expedition to the Křivoklát Region

On the 20th and 21st of October 2018 four students from GYMJH participated in an expedition to the Křivoklát region to fulfil their DofE adventurous expedition task. Their mission was to document the local historical and natural sights and the human influence on them over the past centuries.
Křivoklát Castle.

Our first destination, checkpoint if you like, was the Křivoklát Castle – located in the small town of Křivoklát, District Rakovník, Central Bohemian Region. Getting to Křivoklát is usually prettysimple, all you need is to take the train from Beroun (unless you´re dumb enough like us and miss it).
The castle was built at the beginning of the 12th century and originally served as a hunting residence for the lords and kings. Later on, it served as a prison or the storage of the crown jewels. Despite being damaged several times by fires, the castle was always reconstructed and towers over the trees more beautiful than ever.

The Path to our “camp”
From Křivoklát we went through the charming village of Amalín and took the Brdatka Path to Písky. Brdatka offered us many picturesque views of the river Berounka below us. On our way to Písky, we stopped at the lovely Chapel of St. Eustach (the patron of the huntsmen).
The countryside was beautiful, yet the seating where we´d planned to cook dinner took us by surprise. We expected nothing more but a wooden table in the middle of the woods, what we didn´t expect were all the plastic bottles, crisp packages and other litter that spread all around the area. We used the table, nevertheless, and cooked ourselves a tasty dinner in the form of pasta with tuna and a Bolognese sauce.  Then we set off to a spot we´d picked to set up a tent for the overnight stay. We drifted off to a comfortable sleep around 8 p.m.
Klíčava Waterworks
We got up early the next day. The sun hadn´t even risen yet and we were already packed and ready to continue on our journey to our final destination – Zbečno. There were still a few miles between us and our destination, yet that didn´t stop us from enjoying the amazing view of   nature awaking. Although we lost our way while crossing the grasslands, we managed to figure out where we were and find our way back on track. Quickening our pace so as to catch up the delay, we came across a beautiful water dam Klíčava, which towers over the Klíčava Waterworks. The view left us awestruck, we´d never seen anything like it before. The Waterworks were constructed in the years 1948-1955 and they´ve served as a source of drinkable water for Kladno and its surroundings ever since.
Zbečno
After documenting the dam and waterworks, we set of to Zbečno. We met our assessor and supervisor on the way and they were both relieved we hadn´t frozen to death overnight – it was pretty cold, I must admit, but we were well prepared and had a trouble-free sleep.
Zbečno itself turned out to be more amusing than we´d expected. For example, the medieval St. Martin´s church of bright pink colour was particularly astonishing. Or the Hamous´s Farm – one of the last places in the town, which wasn´t modernised and still has its original appearance. After taking some pictures, we crossed the Masaryk´s Bridge and slowly made our way through a tree alley to the train station, where we sat down and discussed our expedition while waiting for our train back.
Conclusion
Despite the exhausting preparations, which took a lot longer than we´d expected, we´re glad the expedition was realized, because the 2 days in wilderness were totally worth it. We also gained a lot of new experience –  e.g. don’t trust IDOS, because by relying on their information, we missed our train that was supposed to have a delay, which it didn’t.
At the end of the day, we´d definitely recommend spending some time in in the Křivoklát area. Whether you want to go for a walk in the woods or explore the historic sights, there´s something for everyone.

DofE expedición a Křivoklátsko

El fin de semana del 20 al 21 de octubre de 2018, nuestros 4 estudiantes decidieron ir a Křivoklátsko como una parte de su expedición de aventuras DofE. El objetivo de su viaje fue explorar y documentar los monumentos locales, la naturaleza y la intervención humana en esta área.

Castillo de Křivoklát

El primer punto de nuestro viaje fue el Castillo de Křivoklát, ubicado en la ciudad de Křivoklát, en el distrito de Rakovník, en Bohemia Central, donde uno puede llegar fácilmente por el tren desde Beroun (si no lo usted pierde como nosotros). El castillo fue construido a principios del siglo XII y originalmente sirvió como una residencia de caza para los príncipes y reyes. Sin embargo, durante los siglos siguientes sirvió también para otros propósitos importantes, por ejemplo como un escondite de las joyas reales durante las guerras husitas o como una prisión en el gobierno de los Habsburgo. Además, creaba una historia de incendios (por primera vez en 1422, luego en 1597, 1643 durante la Guerra de los Treinta Años y en 1826).

Camino a nuestra “acampada”

Desde Křivoklát pasamos por el pueblo de Amalín y tomamos el sendero Brdatka hacia Písky. Brdatka nos ofreció muchas vistas pintorescas del río Berounka debajo de nosotros. En el camino paramos para un descanso breve en la hermosa Capilla de San Eustaquio (el patrón de los cazadores), que creemos que vale la pena. Admiramos la naturaleza maravillosa y los bosques locales, pero los asientos donde habíamos planeado cocinar la cena nos sorprendieron. No esperábamos nada más que una mesa de madera en la mitad de los bosques, lo que no esperábamos eran todas las botellas de plástico, los paquetes, y otra basura que fue esparcida por toda la área. Sin embargo, utilizamos la mesa y nos preparamos una cena sabrosa en forma de pasta con atún y salsa boloñesa. Luego continuamos a un lugar que habíamos elegido para componer una carpa para pasar la noche. Fuimos a dormir cómodamente alrededor de las 8 de la noche.

Reserva de agua Klíčava

El domingo, nos levantamos temprano, recogimos nuestras cosas y salimos con los primeros rayos de la luz hacia la Reserva de agua Klíčava. Quedaban pocos kilómetros entre nosotros y nuestro destino, pero esto no nos impedió disfrutar las vistas increíbles de la naturaleza al despertar. Durante el viaje perdimos la ruta cuando cruzábamos las praderas locales. Afortunadamente lo descubrimos pronto y gracias a nuestro navegante experimentado pudimos a reconectarnos atrás a la ruta roja. Luego llegamos a la presa Klíčava, donde nos esperaba una vista magnífica del embalse (la foto abajo). Descubrimos que fue construido entre 1948-1955 como una fuente de agua potable para la ciudad Kladno y sus alrededores y se podría usar ahora.

Zbečno

Después de documentar la presa y las obras hidráulicas, fuimos a nuestro destino final – pueblo Zbečno. En el camino, nos encontramos con nuestra profesora/instructora que verificó que sobrevivimos la noche, hacía mucho frío, pero estábamos preparados y tuvimos un sueño sin problemas. Tomamos un descanso cerca de un arroyo y preparamos el té. Después, nos reunimos con nuestra supervisora con la que hablamos sobre el éxito de nuestra expedición y sobre nuestro instituto. En Zbečno, nos esperaban edificios admirables como la Iglesia de San Martín y la Granja de Hamous (uno de los pocos lugares en el pueblo que no se modernizaron y tuvieron su forma original). Finalmente, cruzamos el puente de Masaryk hacia la estación del tren, donde dejamos las cosas y preparamos un otro té. El tren llegó en dos horas y nosotros volvimos a Praga.

Conclusión

Nos encanta que fuéramos a esta expedición. Ganamos muchas experiencias nuevas, por ejemplo, no es bueno creer en un retraso en la página IDOS, porque por eso perdimos nuestro tren que no tuve ni retraso. La región de Křivoklát definitivamente recomendaríamos a todos los visitantes. Cada uno puede encontrar algo suyo, puede ser un viaje corto, monúmentos históricos o solo el tiempo en la naturaleza.