Výtvarná výchova

Během výuky studenti jednak rozvíjejí své dovednosti v kresbě, malbě, grafice, prostorové tvorbě, ve vyšších ročnících i v konceptuální tvorbě a práci s novými médii, jednak se seznamují s teorií a vývojem výtvarného umění. Oboje v poslední době doplňuje naše spolupráce s dalšími institucemi, jako jsou lektorská oddělení Národní galerie v Praze a Galerie hlavního města Prahy, sochařský ateliér Bubec v Řeporyjích aj. V závěrečných dvou ročnících mají studenti možnost navštěvovat seminář Dějiny výtvarného umění, který je zařazen mezi maturitní předměty.

Mimo výuku nabízíme kurzy keramiky a účast na několikadenních kurzech krajinomalby a land artu.
Naši studenti se tradičně úspěšně účastní soutěží a přehlídek výtvarného umění – v posledních letech mj. Ohlédnutí za Antonínem Slavíčkem Ateliéru Kaštan, kde obsadili první místa ve své kategorii, nebo projektu Art in my mind/Umění v mé mysli, kde byla esej Vojtěcha Čejky oceněna jako nejlepší reflexe současného umění.

S keramikou jsme na gymnáziu začali před patnácti lety. Původní kroužky pro studenty bez rozdílu věku se za léta vyvinuly v Nepovinnou výtvarnou výchovu, která je určena studentům nižších ročníků (prim-kvart). Ve skupině se schází 12 – 16 studentů každé úterý od 14.30 -16.00 hod. Cílem je rozvíjet estetické cítění i realizovat vlastní nápady studentů v oblasti užitého umění. I když v práci převažují prostorové modelace, lze si vyzkoušet i točení na kruhu.

 Již 3x jsme realizovali v rámci kontaktu s veřejností ( schůzky s rodiči a Den otevřených dveří) prodejní akci, kde prodáváme za symbolickou cenu výtvarné práce a keramické výtvory za účelem  pomoci získanými finančními prostředky dobročinným akcím jako je Adopce na dálku, podpora  výcvikového střediska vodicích psů, či kočičí  a psí útulky na Praze 5.

-Mgr. Daniela Papežová-

Land art v Cibuleckém háji 2022

Doba covidová přerušila léta realizované kurzy malby a land artu v přírodním prostředí mimo Prahu. Malou náhradou se stala červnová výuka land artu v rámci hodin Vv 6.a v dostupném okolí školy – v Cibuleckém háji.
Pro připravené projekty bylo v neznámém terénu a při nedostatku času poněkud problematické najít vhodné místo i potřebný přírodní materiál. I přes improvizace nakonec několik výtvorů vzniklo.
Krásné prostředí i počasí výsledek jen umocnilo.

dpKurz krajinomalby 2017
Kurz krajinomalby je už tradičním zakončením června pro studenty, kteří se chtějí v této oblasti zdokonalit a zároveň strávit pár dnů s přáteli. Po dvou letech jsme se vrátili do jihočeských Čimelic pro jejich malebné okolí se zámeckým parkem, alejemi a rybníky.
-as-

Baroko na obou březích Vltavy
(šk. r. 2015/2016)

Koncem února jsme s kvartou A za účelem seznámení se s barokem navštívili Malou Stranu, Karlův most a Colloredo –Mansfeldský palác, kde jsme vedle historické části objektu zhlédli v restaurované části také výstavu moderní fotografie. V programu, který připravila GHMP, jsme se zúčastnili workshopu. Zde jsme vyzkoušeli formou koláží a asambláží propojení barokních a moderních prvků ve výtvarném umění. Výsledek byl překvapující! Jde to a dobře!

-dp a ad-

Vyvrcholení spolupráce s DOXem vlastním dílem
(šk. r. 2015/2016)

Listopadová návštěva výstavy, workshop a beseda o tématech nastolených výstavou byly jen začátkem akce, která měla nejen otevřít oči mládeži k pravdivému vidění skutečného světa, ale zároveň být zpětnou vazbou pro české kurátory a islandské sponzory, jak prakticky probíhá interakce mladého člověka a umění.
Druhá etapa probíhala v prosinci jako školní beseda o umění, jeho úloze v moderní době i vize dalšího vývoje. Ta byla zakončena vyplněním ve škole vytvořených dotazníků a zaslána DOXu.
Třetí etapa byla praktickou reakcí. Skupina kvinty A ve společné práci neobvyklých rozměrů měla zúročit vlastní prožitky, pocity a názory. Jenže…dohodněte se ve třinácti lidech na konkrétní a finální podobě!
Nakonec se dílo podařilo, i když prošlo několika vývojovými i názorovými etapami. V současné době zdobí prostory našeho gymnázia a fotodokumentaci si převzalo vedení DOXu.
Všem studentům za splnění projektu dík!

Soutěž o nejkrásnějšího draka

Nabídka k účasti v soutěži, kterou vyhlásilo Náprstkovo muzeum k příležitosti výstavy Bhútán – země hřmícího draka, byla výzvou pro výtvarné ztvárnění tohoto fantastického tvora pro jednotlivé skupiny prim. Každá skupina volila své řešení, svůj pohled, společná byla pouze nabídka materiálu – pletivo, drát, novinový papír, herkules a tempery.
Během pěti týdnů vznikli za zjevného nadšení primánů tři draci :
červenomodrý Mazlík primy A – mládě draka evropského o délce 2, 35m
zelený s červenými a zlatými vzory Bourák primy B – nefalšovaný asijský létající úhoř o délce 2,78m
a klasický evropský drak Fox primy C, který se pyšnil délkou 2,60m a ohnivými barvami.
Tvorba draka nebyla jen touhou uspět v soutěži, ale také se naučit spolupracovat, komunikovat, podřídit se většině i hledat alternativní řešení.
Finální transport , který probíhal po vyučování metrem a dále pražskými ulicemi, přinesl nepochybně radost a pozdvižení i mezi Pražany i turisty. Fotografování i dotazy nás provázely již od školy.
13.6.2015 během Muzejní noci byly výsledky soutěže za přítomnosti všech zúčastněných draků i některých jejich tvůrců vyhlášeny. Jednoznačně zvítězil Bourák primy B, ale i Fox měl již předem zajištěné doživotní ubytování u jedné z pořadatelek.
A tak se nám podařilo bohatě splnit osnovy, reprezentovat školu i zažít něco neobvyklého.
A o tom to je!

Kurs krajinomalby 2015

První červnový týden jsme jako každoročně vyjeli na kurz plenérové malby, tentokrát do Čimelic. Jihočeská krajina, která odedávna lákala známé umělce i amatérské krajináře, byla i pro nás vynikající inspirací.

Studenti kvart – septim