Plavecký bazén

Plavání veřejnosti ve školním plaveckém bazénu

školní rok 2021/2022

Prodej permanentek pro období 3. 1. – 24. 6. 2022
Předprodej a úhrada rezervací proběhne dne 8. 12. 2021  od 15:00 do 17:00 hod. v hlavní budově školy.

Předprodej na pololetí formou permanentek. Permanentka je přenosná v rámci rodiny, je vázaná na předplacený den a hodinu, nevyužité hodiny nelze nahrazovat.
Cena 95,00 Kč/hod. Kapacita bazénu maximálně 15 osob.

Od 22. 11. 2021 jsou nová opatření Vlády ČR pro vstup osob do bazénu. 

Do bazénu mohou jen plavci, kteří se prokáží plavčíkovi:

Děti do 12 let bez prokazování. Ostatním osobám je umožněna účast, pokud se prokáží potvrzením, že mají:

  • ukončené očkování
  • doklad s potvrzením o prodělání covidu-19 v posledních 180 dnech
  • potvrzení od lékaře, že ze zdravotních důvodů není možné očkování + PCR test (platnost PCR testu je 72 hodin)
  • prokázáním „rozočkovanosti“ – doklad o první dávce vakcíny + PCR test (platnost PCR testu je 72 hodin)
  • výjimka od 12 do 18 let – možnost prokázat se PCR testem (platnost PCR testu je 72 hodin)

Než vstoupí sportovec do sprch, má povinnost mít v budově školy nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor).

Informace a rezervace na telefonním čísle 251 050 212.

    Hodiny pro veřejnost:

Pondělí19 - 2020 - 21-23 x 95,- = 2185,-
-----
Středa19 - 2020 - 21-24 x 95,- = 2280,-
Čtvrtek19 - 2020 - 21-23 x 95,- = 2185,-
Pátek19 - 2020 - 21-22 x 95,- = 2090,-