Plavecký bazén

Plavání veřejnosti ve školním plaveckém bazénu

školní rok 2021/2022

Prodej permanentek pro období 6. 9. – 22. 12. 2021
Předprodej a úhrada rezervací proběhne dne 1. 9. 2021  od 15:00 do 17:00 hod. v hlavní budově školy.

Plavání v období 06.09. – 22.12.2021
Den Počet hodin Platba na toto období Převod z minulého období Doplatek
Pondělí 15x 1 425,00 950,00 475,00
Středa 14x 1 330,00 855,00 475,00
Čtvrtek 14x 1 330,00 855,00 475,00
Pátek 14x 1 330,00 950,00 380,00

Předprodej na pololetí formou permanentek. Permanentka je přenosná v rámci rodiny, je vázaná na předplacený den a hodinu, nevyužité hodiny nelze nahrazovat.
Cena 95,00 Kč/hod. Kapacita bazénu maximálně 15 osob.

Do bazénu mohou jen plavci, kteří se prokáží plavčíkovi:

– potvrzením, že mají 14 dnů po plně dokončeném očkování
– potvrzením o prodělání onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu)
– předloží negativní test ze zdravotnického zařízení (Ag test ne starší 72 hodin, PCR ne starší 7 dnů)

Než vstoupí sportovec do sprch, má povinnost mít v budově školy nasazený ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor).

Informace a rezervace na telefonním čísle 251 050 212.

    Hodiny pro veřejnost:

Pondělí19 - 2020 - 21-15 x 95,- = 1425,-
-----
Středa19 - 2020 - 21-14 x 95,- = 1330,-
Čtvrtek19 - 2020 - 21-14 x 95,- = 1330,-
Pátek19 - 2020 - 21-14 x 95,- = 1330,-