Soutěže

Přejeme studentům hodně úspěchů v předmětových soutěžích a olympiádách.

školní rok 2021/2022

Informace budeme průběžně doplňovat.Biologická olympiáda – krajské kolo

Kratofilová Anna Anastasie – 3.c  – úspěšný řešitel biologické olympiády – krajské kolo, kategorie C


Soutěž Mladý programátor 2022

Petříček Matěj 1.a – 1. místo v celostátním kole – kategorie programovací jazyk Baltík. 2. stupeň


Biologická olympiáda – obvodní kolo

Kratofilová Anna Anastásie 3.c – 1. místo


Zeměpisná olympiáda – obvodní kolo

Tomáš Pavel 1. b – postup do krajského kola
Petr Kühn 7. a – postup do krajského kola
Adam Dobiáš 7. b – postup do krajského kola
Lucie Pivokonská 2. B

Matematická olympiáda – obvodní kolo

Kučerová Kateřina 1.b – 1. místo – kategorie Z6

Bareš Daniel 2.c – úspěšný řešitel – kategorie Z7

Sýkora Jan Antonín 2.c – úspěšný řešitel – kategorie Z7


Olympiáda v českém jazyce – obvodní kolo

Cahová Markéta 4.a – 3. místo – kategorie I

Veselý Jonáš 5 .a – 2. místo – kategorie II


Olympiáda v německém jazyce – obvodní kolo

Ozgová Veronika 2.c – 3. místo – kategorie I. B

Kulvejt Lucas 3.a – 2. místo – kategorie II. B

Lovčinská Marie Karolína 4.b – 3. místo – kategorie II. B


Ekonomická olympiáda

Daniel Kos  /7.a/  postoupil do celostátního kola Ekonomické olympiády.V krajském kole v Praze obsadil 1.místo.


NÁBOJ junior

Dva týmy studentů ze sekund, tercií a kvart ve složení
Kryštof Adla, Lukas Kulvejt, Petr Nykrýn, Jan Pokuta
a
Filip Procházka, Štěpán Procházka, Viktorie Škáchová
se umístily na 4. a 5. místě v matematické soutěži NÁBOJ – junior, konané 19. listopadu 2021, z celkového počtu 1002 týmů.

Hackathon

Rostislav Litovkin a Stanislav Valek se ve dnech 18. a 19.12. 2021 zúčastnili programovací soutěže hackathon 2.0 od Futurify (více info: futurify.cz) a umístili se na prvním místě.


Hýbeme se hezky česky (říjen 2021)

  1. místo v regionu v soutěži Hýbeme se hezky česky. Projekt prodejen PennyAsociací školních sportovních klubů a Českou obcí sokolskou na podporu sportujících dětí. Soutěže se účastnili florbalisté Školního sportovního klubu při gymnáziu.