Soutěže

Přejeme studentům hodně úspěchů v předmětových soutěžích a olympiádách.

školní rok 2023/2024

Informace budeme průběžně doplňovat.


Celostátní kolo Europa Seucura 2024 

Vojtěch suchý 8. a, Cedrik Koch 8. a, Jiří Sejkora 7. b – 1. místo


Obvodní kolo dějepisné olympiády

Veronika Soukupová 4.a – 1. místo a postup do krajského kola
Tomáš Fürst 4.a – 3. místo  a postup do krajského kola

Krajské kolo matematické olympiády

Kateřina Kučerová 3.b – 1. až 7. místo – kategorie Z9

Tomáš Fürst 4.a – 13. až 15. místokategorie Z9


Obvodní kolo matematické olympiády 

Marek Dimitrov 1.b – 6. až 8. místo – kategorie Z6

Viktorie Procházková 2.a – 1. až 3. místo – kategorie Z7

Kateřina Kučerová 3.b – 1. až 6. místo – kategorie Z8

Kateřina Kučerová 3.b – 1. až 8. místo – kategorie Z9

Tomáš Fürst 4.a – 9. až 11. místo – kategorie Z9


Okresní kolo chemické olympiády

Kolenatý Kryštof 4.c – 1. místo – kategorie D

Fomenko Kira 4.c – 3. místo  – kategorie D


Interaktivní korespondenční seminář IBIS-Masarykova univerzita

Čížková Anna 7.a – 4. místo


Krajské kolo SOČ

Bielčík Jakub 8.b – 1. místo – obor č. 13 – Ekonomika řízení – postup do celostátního kola


Ekonomická olympiáda – krajské kolo

Junek Tobiáš 8.b, Laburda Adam 7.b – postup do celostátního finále


EUROREBUS – krajské kolo

Lovčinská Karolína, Škarpa Vojtěch a Veselý Robin 6.b – postup do celostátního kola


Matematický KLOKAN

Fürst Tomáš 4.a – 3. místo – kategorie Kadet


Krajské kolo zeměpisné olympiády

Fürst Tomáš 4.a – 1. místo – kategorie C


Okresní kolo chemické olympiády

Kolenatý Kryštof 4.c – 1. místo – kategorie D

Fomenko Kira 4.c – 3. místo – kategorie D


Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce

Procházková Viktorie 2.a – 3. místo – kategorie B.I

Kříž Václav 4.a – 1. místo – kategorie B.II

Bourek Tomáš 7.c – 3. místo – kategorie A.III


Obvodní kolo zeměpisné olympiády

Fürst Tomáš 4.a – 1. místo – kategorie C


Obvodní kolo olympiády v  německém jazyce

Ryšávka Filip 2.b – 2. místo – kategorie IB

Ležatková Šárka 2.a – 3. místo – kategorie IB

Kolenatý Kryštof 4.c – 2. místo – kategorie IIB


Deutsch macht spaß

Veronika Ozgová, Kryštof Kolenatý, Daniel Bareš a Oliver Šulc  4.c – 1. místo v celopražské soutěži


MASO 

Tomáš Fürst 4.a, Marek Bečička 4.b, Jiří Kalaš 2.b, Ondřej Kostka 2.c – 2. místo na Malé Straně (z 84) –

Celkově 4. místo (z 305)