Soutěže

Přejeme studentům hodně úspěchů v předmětových soutěžích a olympiádách.

školní rok 2023/2024

Informace budeme průběžně doplňovat.


EUROREBUS – krajské kolo

Lovčinská Karolína, Škarpa Vojtěch a Veselý Robin 6.b – postup do celostátního kola


Matematický KLOKAN

Fürst Tomáš 4.a – 3. místo – kategorie Kadet


Krajské kolo zeměpisné olympiády

Fürst Tomáš 4.a – 1. místo – kategorie C


Okresní kolo chemické olympiády

Kolenatý Kryštof 4.c – 1. místo – kategorie D

Fomenko Kira 4.c – 3. místo – kategorie D


Obvodní kolo olympiády v anglickém jazyce

Procházková Viktorie 2.a – 3. místo – kategorie B.I

Kříž Václav 4.a – 1. místo – kategorie B.II

Bourek Tomáš 7.c – 3. místo – kategorie A.III


Obvodní kolo zeměpisné olympiády

Fürst Tomáš 4.a – 1. místo – kategorie C


Obvodní kolo olympiády v  německém jazyce

Ryšávka Filip 2.b – 2. místo – kategorie IB

Ležatková Šárka 2.a – 3. místo – kategorie IB

Kolenatý Kryštof 4.c – 2. místo – kategorie IIB


Deutsch macht spaß

Veronika Ozgová, Kryštof Kolenatý, Daniel Bareš a Oliver Šulc  4.c – 1. místo v celopražské soutěži


MASO 

Tomáš Fürst 4.a, Marek Bečička 4.b, Jiří Kalaš 2.b, Ondřej Kostka 2.c – 2. místo na Malé Straně (z 84) –

Celkově 4. místo (z 305)