Soutěže

Přejeme studentům hodně úspěchů v předmětových soutěžích a olympiádách.

školní rok 2021/2022

Informace budeme průběžně doplňovat.

Hýbeme se hezky česky (říjen 2021)

  1. místo v regionu v soutěži Hýbeme se hezky česky. Projekt prodejen PennyAsociací školních sportovních klubů a Českou obcí sokolskou na podporu sportujících dětí. Soutěže se účastnili florbalisté Školního sportovního klubu při gymnáziu.