Výjezdy do zahraničí

Poznávací výjezdy do zahraničí a zejména výměnné pobyty mají své nezastupitelné místo ve výuce cizích jazyků. Dochází při nich k opravdové konfrontaci člověka s cizím prostředím, kulturou a zvyklostmi. Nepoznáváme pouze památky, odlišnou architekturu a umění, ale také zažíváme tzv. „kulturní šoky“ – tedy taková ta překvapení, pozitivní i negativní.

„Proč Španělé večeří až v jedenáct? To už chci jít spát a nic se do mě nevejde.“ „Nemusím se nikde zouvat! “ „Uf! Ten anglický puding je příšerně sladký!“ „Prodavač v krámě mi řekl MY DARLING – Můj drahoušku! “ „Francouzi prostě nechtějí mluvit anglicky, NE a NE a NE!“ „Hmmmm, nevěděla jsem, že existuje tolik druhů sýrů. “ „Proč ti Španělé pořád tak křičí jeden přes druhého?“ „Lidé na ulicích se tu usmívají více než v Čechách! “ …

Jistě si také vzpomenete na něco, co vás při cestování do ciziny překvapilo. A pravděpodobně si vzpomenete také na to, jak jste se snažili prodavačce v obchodě vysvětlit, že chcete ten tmavý chleba a ne tu bílou bagetu. Na výborné jídlo, které jste ochutnali, ale i na to, jak vám chyběla domácí kuchyně a strava, na kterou jste po celý život zvyklí.

Při výměnných pobytech jsou studenti ubytováni přímo v rodinách a vidí tak život v cizině a v cizí rodině do všech možných detailů. A nejen to, musí se sami s tou rodinou domluvit na běžných věcech, a pak ještě nadšeně klábosí se svým zahraničním kamarádem o oblíbeném zpěvákovi, sportech nebo nejnovějších zážitcích. Při vší té komunikaci často využijí hned několik cizích jazyků naráz. Zjišťují, že to opravdu funguje! Všechna ta slovíčka a gramatika se nějak pospojují a ten druhý hned pochopí! No a když ne, řekne se to trochu jinak, a pak už to jde.

-Mgr. Dagmar Antošíková-

Za angličtinou

Nejlepším způsobem, jak si uvědomit praktické využití jazyka, jsou studijní i poznávací zájezdy do Velké Británie. První zájezdy se organizovaly už v úplných začátcích existence naší školy a směřovaly na západ Anglie do hrabství Devon, kde studenti předmaturitních ročníků využívali možnosti zdokonalit se v jazyce při výuce v jazykové škole SOL a při zajímavých výletech do okolí města Barnstaple. Oblíbenými byly i poznávací zájezdy do Londýna a okolí pro studenty kvart. Postupně jsme nabídli studentům možnost vyjet i do vzdálenějších částí – do Irska a Skotska. S velkým nadšením se setkal i studijně poznávací zájezd do Yorku a okolí. Velkou předností všech těchto zájezdů je pobyt studentů v rodinách, kde se studenti seznamují s běžným každodenním životem.

Za němčinou

Byli jsme ve Vídni!

Ve dnech 21. a 22. května 2019 jsme se studenty tercií navštívili hlavní město Rakouska –  Vídeň.

-Veronika Karpelesová, Nj-


Naše gymnázium v roce 2003 navázalo kontakt s dívčím gymnáziem Liebfrauenschule v městečku Vechta ve spolkové zemi Niedersachsen (Dolní Sasko) a tím započala úspěšná spolupráce obou středních škol.
První část výměny je realizována v jarních měsících, obvykle v březnu, druhá část v červnu. Hostitelské rodiny poskytují ubytování a stravování, organizují program o volných večerech, případně volných víkendových dnech, hradí náklady s programem organizovaným školou (prohlídky měst, vstupy, lístky do divadel…). Výměnného pobytu se mohou zúčastnit studenti sekund – septim, kteří si chtějí prohloubit jazykové dovednosti a seznámit se se životem u našich sousedů.

Za španělštinou

Výměna s Madridem 3. – 10.2. 2020

3. února 2020 jsme letěli s 22 studenty 6. a 7. ročníku našeho gymnázia do Madridu. Doprovázeli jsme je já a profesorka Minaříková. Účelem naší cesty byla výměna s gymnáziem Gabriela Mistral v Madridu v Arroyomolinos. Cestou do Madridu jsme měli neplánované mezipřistání v Toulouse kvůli logisticko technickým problémům na letišti v Madridu. V Toulouse jsme museli zůstat v letadle déle jak 3 hodiny. Nakonec jsme doletěli do Madridu po dlouhé a únavné cestě, kde se nám dostalo nadšeného přivítání. Španělské rodiny si převzali naše studenty a odvezly je k sobě domů. Následující dva dny, tedy v úterý 4. a ve středu 5. února jsme jeli na dva výlety do památkově chráněných měst, Toleda a Salamanky, kde se naši studenti zúčastnili literárně-památkové soutěže, aby se dozvěděli něco o navštívených městech a zároveň o španělské kultuře a historii. Návštěva těchto měst byla velice poučná a zábavná. Ve čtvrtek jsme měli příležitost poznat historické centrum Madridu s komentovanou prohlídkou a odpoledne dvě nejznámější madridská muzea, El Prado a Reina Sofia. V pátek 7. února se naši studenti zúčastnili výuky a předávali si znalosti a zkušenosti v jiných jazycích, angličtině a španělštině. V sobotu 8. a neděli 9. února využili studenti čas k lepšímu poznání se se svými španělskými kamarády a rodinami. V pondělí 10. února jsme se opět zúčastnili výuky na gymnáziu a po emotivním rozloučení na letišti v Madridu jsme odletěli zpátky do Prahy, kde jsme večer šťastně přistáli v silné vichřici. Na závěr bych chtěl říct, že pro naše studenty to byla výjimečná a obohacující zkušenost. Darío Romero Carrión