Výjezdy do zahraničí

Kvarty v jižní Anglii (2023)

Na přelomu května a června 2023 navštívila kvarta c a část kvarty b jižní Anglii. Cílem cesty nebyla jen městečka, mořské pobřeží a zajímavosti země, ale především výuka angličtiny.

Ubytování našly děti v rodinách ve městě Bournemouth. Zde probíhala také výuka ve vzdělávacím centru. Dopolední hodiny patřily učení, odpolední poznávání místní přírody a okolí. Program byl vskutku nabitý.

Portsmouth, přístavní město a námořní základna Velké Británie, to byl cíl prvního dne cesty. Po náročné noci v autobusu a trajektu do Velké Británie jsme si prohlédli vlajkovou loď HMS Victory, poté nás ohromil výhled ze Spinnaker Toweru, 170metrové moderní věže ve tvaru plachetnice. Další den po výuce jsme obdivovali z lodi útesy Old Harry Rocks a městečko Swanage. Loď poněkud houpala, což neslo i jisté následky.

Následující den nás očekávalo Salisbury, katedrála s listinou Magna Charta je opravdu velkolepá. Zájemce o staré automobily nadchlo městečko Beaulieu, v němž je muzeum a celý park plný zajímavostí a zahrad. V Bournemouth jsme nejenom nocovali, ale zde si všichni s chutí prohlédli Oceanárium a prošli si město. Celodenní výlet do hrabství Dorset nás nadchl hned další den. Vápencové útesy a mořskou vodou vymletá brána Durdle Door nás doslova zlákaly do mořských vln. Je pravdou, že hladina byla úplně klidná, a tak někteří odvážlivci naskákali do slané vody. Její teplota byla nižší, ovšem dalo se v ní vykoupat. Míčové hry na pobřeží byly příjemným zpestřením tohoto výletního dne. Poté nás čekal přechod po Jurském pobřeží do dalšího městečka s výtečnou zmrzlinou a v závěru výletu jsme obdivovali zříceninu hradu Corfe Castle.

Přejezd do Londýna nenechal na sebe dlouho čekat. Ubytování na jednu noc v hotelu poblíž metropole jsme započali ve večerních hodinách. Hned brzy ráno nás uvítal Londýn. Prohlédli jsme si budovu parlamentu s Big Benem, část výpravy navštívila London Eye. Nechyběl ani Buckinghamský palác nebo Trafalgar Square.

Po náročném dni jsme nasedli do autobusu a vlakem v Eurotunelu jsme se přemístili zpět na pevninu. Domů jsme dorazili další den odpoledne, sice unaveni, ale plni zážitků. Děti nejenom že budou vzpomínat, ale odnesly si také zasloužené certifikáty z výuky.

Zapsal Lukáš Janírek


Poznávací výjezdy do zahraničí a zejména výměnné pobyty mají své nezastupitelné místo ve výuce cizích jazyků. Dochází při nich k opravdové konfrontaci člověka s cizím prostředím, kulturou a zvyklostmi. Nepoznáváme pouze památky, odlišnou architekturu a umění, ale také zažíváme tzv. „kulturní šoky“ – tedy taková ta překvapení, pozitivní i negativní.

„Proč Španělé večeří až v jedenáct? To už chci jít spát a nic se do mě nevejde.“ „Nemusím se nikde zouvat! “ „Uf! Ten anglický puding je příšerně sladký!“ „Prodavač v krámě mi řekl MY DARLING – Můj drahoušku! “ „Francouzi prostě nechtějí mluvit anglicky, NE a NE a NE!“ „Hmmmm, nevěděla jsem, že existuje tolik druhů sýrů. “ „Proč ti Španělé pořád tak křičí jeden přes druhého?“ „Lidé na ulicích se tu usmívají více než v Čechách! “ …

Jistě si také vzpomenete na něco, co vás při cestování do ciziny překvapilo. A pravděpodobně si vzpomenete také na to, jak jste se snažili prodavačce v obchodě vysvětlit, že chcete ten tmavý chleba a ne tu bílou bagetu. Na výborné jídlo, které jste ochutnali, ale i na to, jak vám chyběla domácí kuchyně a strava, na kterou jste po celý život zvyklí.

Při výměnných pobytech jsou studenti ubytováni přímo v rodinách a vidí tak život v cizině a v cizí rodině do všech možných detailů. A nejen to, musí se sami s tou rodinou domluvit na běžných věcech, a pak ještě nadšeně klábosí se svým zahraničním kamarádem o oblíbeném zpěvákovi, sportech nebo nejnovějších zážitcích. Při vší té komunikaci často využijí hned několik cizích jazyků naráz. Zjišťují, že to opravdu funguje! Všechna ta slovíčka a gramatika se nějak pospojují a ten druhý hned pochopí! No a když ne, řekne se to trochu jinak, a pak už to jde.

-Mgr. Dagmar Antošíková-

Za angličtinou

Nejlepším způsobem, jak si uvědomit praktické využití jazyka, jsou studijní i poznávací zájezdy do Velké Británie. První zájezdy se organizovaly už v úplných začátcích existence naší školy a směřovaly na západ Anglie do hrabství Devon, kde studenti předmaturitních ročníků využívali možnosti zdokonalit se v jazyce při výuce v jazykové škole SOL a při zajímavých výletech do okolí města Barnstaple. Oblíbenými byly i poznávací zájezdy do Londýna a okolí pro studenty kvart. Postupně jsme nabídli studentům možnost vyjet i do vzdálenějších částí – do Irska a Skotska. S velkým nadšením se setkal i studijně poznávací zájezd do Yorku a okolí. Velkou předností všech těchto zájezdů je pobyt studentů v rodinách, kde se studenti seznamují s běžným každodenním životem.

Za němčinou

Byli jsme ve Vídni!

Ve dnech 21. a 22. května 2019 jsme se studenty tercií navštívili hlavní město Rakouska –  Vídeň.

-Veronika Karpelesová, Nj-


Naše gymnázium v roce 2003 navázalo kontakt s dívčím gymnáziem Liebfrauenschule v městečku Vechta ve spolkové zemi Niedersachsen (Dolní Sasko) a tím započala úspěšná spolupráce obou středních škol.
První část výměny je realizována v jarních měsících, obvykle v březnu, druhá část v červnu. Hostitelské rodiny poskytují ubytování a stravování, organizují program o volných večerech, případně volných víkendových dnech, hradí náklady s programem organizovaným školou (prohlídky měst, vstupy, lístky do divadel…). Výměnného pobytu se mohou zúčastnit studenti sekund – septim, kteří si chtějí prohloubit jazykové dovednosti a seznámit se se životem u našich sousedů.

Za španělštinou

Výměna s Madridem 3. – 10.2. 2020

3. února 2020 jsme letěli s 22 studenty 6. a 7. ročníku našeho gymnázia do Madridu. Doprovázeli jsme je já a profesorka Minaříková. Účelem naší cesty byla výměna s gymnáziem Gabriela Mistral v Madridu v Arroyomolinos. Cestou do Madridu jsme měli neplánované mezipřistání v Toulouse kvůli logisticko technickým problémům na letišti v Madridu. V Toulouse jsme museli zůstat v letadle déle jak 3 hodiny. Nakonec jsme doletěli do Madridu po dlouhé a únavné cestě, kde se nám dostalo nadšeného přivítání. Španělské rodiny si převzali naše studenty a odvezly je k sobě domů. Následující dva dny, tedy v úterý 4. a ve středu 5. února jsme jeli na dva výlety do památkově chráněných měst, Toleda a Salamanky, kde se naši studenti zúčastnili literárně-památkové soutěže, aby se dozvěděli něco o navštívených městech a zároveň o španělské kultuře a historii. Návštěva těchto měst byla velice poučná a zábavná. Ve čtvrtek jsme měli příležitost poznat historické centrum Madridu s komentovanou prohlídkou a odpoledne dvě nejznámější madridská muzea, El Prado a Reina Sofia. V pátek 7. února se naši studenti zúčastnili výuky a předávali si znalosti a zkušenosti v jiných jazycích, angličtině a španělštině. V sobotu 8. a neděli 9. února využili studenti čas k lepšímu poznání se se svými španělskými kamarády a rodinami. V pondělí 10. února jsme se opět zúčastnili výuky na gymnáziu a po emotivním rozloučení na letišti v Madridu jsme odletěli zpátky do Prahy, kde jsme večer šťastně přistáli v silné vichřici. Na závěr bych chtěl říct, že pro naše studenty to byla výjimečná a obohacující zkušenost. Darío Romero Carrión