Žáci nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve škole nebo školském zařízení v žádných
případech bez ohledu na to, zda jsou usazeni, mají rozestupy apod.
Zaměstnanci nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve škole nebo školském zařízení v žádných
případech, bez ohledu na to, zda poskytují vzdělávání či nikoliv.
Třetí osoby nemusí v žádných případech nosit ochranný prostředek dýchacích cest ve škole nebo školském zařízení.