Dne 24. 4. 2024 se třída kvarta B zúčastnila generální zkoušky – koncertu FOK v Obecním domě. Na programu byly hrány skladby Karla Husy, G. Gershwina, S. Rachmaninova a samotného dirigenta L. Slatkina. Největšího potlesku se dostalo skladbám Hudba pro Prahu 1968 K. Husy a Američan v Paříži G. Gershwina. Žáci si užili koncert nejenom poslechem, také viděli „zastavení skladeb“ přímo během hry, kdy se opravovalo několik málo hudebních míst. Smetanův sál Obecního domu určitě potěšil všechny přítomné posluchače.

L. Janírek