Školní metodik prevence

Mgr. Jakub Koráb
tel: 251 050 225

kabinet č. 3

konzultace dle dohody

Náplň práce školního metodika prevence:

  • tvorba a realizace preventivního programu školy
  • sledování vzniku a projevů rizikového chování a jejich řešení
  • spolupráce při zajišťování besed a přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry a dalšími odborníky
  • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity, násilí, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, vandalismu, kriminálního chování, a dalších rizikových chování
  • prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností
  • spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých žáků a tříd
  • prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti
  • poskytování informačních a metodických materiálů studentům a vyučujícím
  • vedení záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence

Preventivní program školy 2022/2023 (ke stažení)

Dokument o školní preventivní strategii pro období let 2018 – 2023 (ke stažení)

Seznamovací kurz PRIM

Na začátku svého úvodního školního roku na gymnáziu vyrážejí studenti PRIM na Seznamovací kurz do Sloupu v Čechách a přilehlého Maxova. Kurz slouží k vytvoření vhodného klimatu ve třídách, což zajišťuje účast školní psycholožky, výchovné poradkyně a třídních učitelů jednotlivých tříd.
Během čtyř dnů studenti prozkoumají nádhernou přírodu přilehlé okolí, Skalní divadlo, Skalní hrad Sloup, malou i velkou Cikánskou jeskyni, Modlivý důl a Samuelovu jeskyní. Večerní program (divadelní představení, kooperativní hry, návrh loga třídy, nastavení pravidel tříd …) pak sloužil k vytvoření přátelských vazeb mezi studenty a seznámení se s třídním učitelem. Ve volném čase studenti využívají sportovní zázemí areálů, hrají stolní tenis, fotbal, ringo či přehazovanou.

Jak vzpomínají na seznamovací kurzy samotní studenti ?

Daniel Vítek 8.b, 2017 1.b v roce 2010
„Seznamovací kurz v primě předčil naše očekávání. Právě tehdy ve Sloupu jsme se více sblížili se spolužáky a to kamarádství trvá mezi námi dodnes. Přes den jsme venku hráli různé týmové hry (nic náročného, šlo hlavně o zábavu) nebo chodili na výlety. Odpoledne jsme si ve skupinkách připravovali divadelní scénky, které jsme následně večer předváděli.“

Kateřina Vejvodová 1.c, 2015
„Moc se mi na kurzu, hlavně kvůli prostředí, líbilo. Bylo moc hezké počasí, takže jsme byli hodně venku, což bylo super. Také jsme sportovali, hráli jsme fotbal, přehazovanou nebo ping-pong. Hlavní součástí kurzu byli seznamovací hry, z nichž mě nejvíce bavilo divadlo. Výlety byly také pěkné, šli jsme na Skalní hrad nebo do Cikánské jeskyně. Moc bych chtěla poděkovat všem profesorům, kteří nám, tak super program připravili. Moc mě to bavilo a jsem ráda, že máme tak bezvadnou třídu.“

Dominika Sáblíková 1.c, 2017
„V pensionu Sloup jsme strávili čtyři dny, které jsme využili na procházky a hry. Navštívili jsme Samuelovu jeskyni, Skalní hrad Sloup, Cikánské jeskyně a nádherný Modlivý důl. Rádi bychom si to ještě zopakovali.“

Adam Hrabě, Kryštof Kadleček 1.c v roce 2022
Na zářijovém adaptačním kurzu jsme byli v kempu Brdy ve Věšíně. Byly tam s námi skvělé vychovatelky Móňa a Eva. Bydleli jsme v chatkách. Příjezd byl ve 14:00 a odjezd ve 13:30. Jídlo bylo moc dobré, nejlepší byly špagety! Program byl velmi zábavný. Hráli jsme spoustu her v kroužku (např. „Místa si vymění….“ atd.) a pak i venkovní hry (např. „Ocásky“). Byli jsme ale většinu času vevnitř, protože nám hodně pršelo. Adaptační kurz se nám moc líbil, seznámili jsme se s novými spolužáky.