Maturity

Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky v roce 2024:

• jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy: 02. 05. – 15. 05. 2024

– profilová část maturitní zkoušky:

písemné a praktické zkoušky: 01. 04. – 30. 04. 2024

ústní zkoušky: 27. – 31. 05. 2024

• podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy a písemné práce: 01. 09. – 10. 09. 2024

– profilová část maturitní zkoušky:

písemné a praktické zkoušky: 11.  09. 2024

ústní zkoušky: 16. 09. 2024