Maturity

Profilová část maturitní zkoušky

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2021

Školní seznam literárních děl k ústní profilové maturitní zkoušce pro školní rok 2020/2021 na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475

Maturitní zkoušky:

• jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy: 02. – 15. 05. 2021

– profilová část maturitní zkoušky:

písemné a praktické zkoušky: 01. – 30. 04. 2021

ústní zkoušky: 24. – 28. 05. 2021