Maturity

Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky:

• jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

didaktické testy: 24. – 26. 05. 2021

– profilová část maturitní zkoušky:

písemné a praktické zkoušky:  viz stanovení termínů maturitních zkoušek

ústní zkoušky: 08. 06. – 11. 06. 2021 a 14. 06. 2021