Maturity

Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky:

Jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

  • didaktické testy: 02. 05. 2022 – 05. 05. 2022

– profilová část maturitní zkoušky:

  • písemné a praktické zkoušky: 01. 04. 2022 – 29. 04. 2022
  • ústní zkoušky: 23. – 27. 05. 2022

Podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

  • didaktické testy a písemné práce: 01. 09. 2022 – 10. 09. 2022

– profilová část maturitní zkoušky:

  • písemné a praktické zkoušky: 09.  09. 2022
  • ústní zkoušky: 14. 09. 2022