Maturity

Profilová část maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky v roce 2023:

Jarní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

  • didaktické testy: 02. 05. 2023 – 15. 05. 2023

– profilová část maturitní zkoušky:

  • písemné a praktické zkoušky: 03. 04. 2023 – 28. 04. 2023
  • ústní zkoušky: 25. – 31. 05. 2023

Podzimní zkušební období:

– společná část maturitní zkoušky:

  • didaktické testy a písemné práce: 01. 09. 2023 – 10. 09. 2023

– profilová část maturitní zkoušky:

  • písemné a praktické zkoušky: 11.  09. 2023
  • ústní zkoušky: 14. 09. 2023