Informace pro primy

Zahájení výuky ve školním roce 2020/2021 proběhne v úterý 1. 9. 2020 v 7.50 hod. v kmenových učebnách. Výuka potrvá jednu vyučovací hodinu, školní jídelna tento den nevaří.

Seznamy žáků jednotlivých prim budou 1. 9. 2020 zveřejněny pouze ve vestibulu školy.
V primě jsou do výuky zařazeny 3 hodiny tělesné výchovy, z toho 2 hodiny plavání. Plavání je vždy v okrajových hodinách. Výuka v primě končí nejpozději v 14:15 hod. Rozvrh obdrží žáci 1. 9. 2020.

Pracovní sešity budou studenti potřebovat do předmětů český jazyk, zeměpis a biologie. Na výuku anglického jazyka a 2. cizího jazyka budou potřebovat učebnici i pracovní sešit. Pracovní sešity prosím nekupujte předem. Všechny pracovní sešity budou objednány hromadně dne 2. 9. 2020 prostřednictvím školní knihovny. Orientační cena pomůcek na angličtinu je 550,- Kč, 2. cizí jazyk 600,- (na 2 roky) a všechny ostatní pracovní sešity budou stát dohromady asi 200,- Kč.

Třídní schůzky s rodiči žáků proběhnou v úterý 1. 9. 2020 od 17:30 hod. v kmenových učebnách jednotlivých tříd.

Seznamovací aktivity pro primy budou probíhat 2.-3. 9. 2020.

Stravování – pokud se bude žák stravovat ve školní jídelně, přihlaste ho prosím již nyní. Vyplněnou přihlášku ke stravování můžete přinést osobně a nebo naskenovanou zaslat na jidelna@gymjh.cz. Více informací najdete zde.