Mimořádné prostředky na ICT

V roce 2022 poskytlo MŠMT mimořádné prostředky Gymnáziu Jaroslava Heyrovského na nákup učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků.

Škola obdržela dotaci ve výši 96 000,- Kč


V roce 2020 poskytlo MŠMT mimořádné prostředky Gymnáziu Jaroslava Heyrovského na pořízení technického vybavení škol tak, aby byli učitelé na školách schopni v případě dalšího omezení provozu realizovat online výuku již od začátku školního roku 2020/2021 a bylo možné v případě potřeby zprostředkovat vybavení žákům, kteří doma nemají technické vybavení pro zapojení do online výuky a z důvodu potřeby finančně podpořit implementaci změny Rámcového vzdělávacího programu pro nižší stupně víceletého gymnázia v oblasti informatického myšlení a ICT.

Škola obdržela finanční prostředky ve výši 424 800,- Kč, za které pořídila 22 ks notebooků pro distanční výuku.