Mezinárodní šetření PISA

Školní zpráva z mezinárodního šetření PISA 2015 (ke stažení)