About Olga Pavlásková

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Olga Pavlásková has created 41 blog entries.
8 06, 2021

Používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021

2021-06-08T07:54:29+02:00

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující: Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně. Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry. Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy. Antigenní testování ve školách a školských zařízeních ve školním roce 2020/21 bude ukončeno k 30. červnu 2021 (a to jak ve vztahu k žákům či studentům, tak zaměstnancům). Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, přítomnost ve společných prostorách, knihovně) zůstává stejný režim jako doposud.

Používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 20212021-06-08T07:54:29+02:00
2 06, 2021

Postup našich žáků do celostátního kola soutěže programování

2021-06-02T14:43:32+02:00

V krajském kole soutěže programování pořádané Domem dětí a mládeže Praha 2 se v kategorii programování (mládež) umístil Jan Telinger na čtvrtém místě a Vít Mach na desátém. V kategorii Programování webu se Tomáš Veselý umístil na druhém místě. Tomáš a Jan tak postupují ve svých kategoriích do ústředního kola, do kterého jim přejeme hodně štěstí a všem soutěžícím děkujeme za skvělou reprezentaci školy. 

Postup našich žáků do celostátního kola soutěže programování2021-06-02T14:43:32+02:00
21 05, 2021

I letos jsme vedli Dialog!

2021-05-21T07:29:10+02:00

To, že Žijeme online, se promítlo i do letošního ročníku studentského festivalu Dialog. Studenti Lukáš Mikulecký a Lukáš Květoň se rozhodli využít distančního vzdělávání a přenesli celý festival do online prostředí. Podařilo se jim získat pestrý výběr hostů. Naši studenti se tak díky jejich tvrdé práci a nadšení pro věc mohli setkat s MMA zápasníkem a hercem, etickým hackerem, senátorem a lékařem, cestovatelem a youtuberem, zpravodajem ČT, novinářem, bojovníkem proti konspiračním teoriím a pracovníkem rozvědky.

I letos jsme vedli Dialog!2021-05-21T07:29:10+02:00
19 05, 2021

Výuka a provoz gymnázia od 24.05.2021

2021-05-19T07:47:59+02:00

Na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 17. 05. 2021 se s účinností od 24. 05. 2021 zavádí prezenční výuka pro žáky všech ročníků gymnázia, a to bez rotační výuky. Vyučování probíhá dle platných rozvrhů vyučovacích hodin tříd a pedagogických pracovníků. Při výuce není povinná homogenita tříd a skupin. Tělesná výchova se vyučuje bez plavání. Hudební výchova se vyučuje bez zpěvu. Žáci musí při prezenčním vzdělávání používat jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku.

Výuka a provoz gymnázia od 24.05.20212021-05-19T07:47:59+02:00
12 05, 2021

Dialog 2021

2021-05-12T12:31:24+02:00

Dialog je každoroční studentská akce pořádána na našem gymnáziu, jejímž zakladatelem je absolvent GJH Adam Široký. Vzhledem k variaci přípravných týmů, je každý ročník lehce odlišný od toho předchozího. Například ten letošní je nucen přejít na svou „onlajn“ verzi, i kvůli zatím probíhající distanční výuce.

Dialog 20212021-05-12T12:31:24+02:00
30 04, 2021

Národní potravinová sbírka

2021-04-30T10:50:36+02:00

Ráda bych jménem naší organizace poděkovala nejen vašim studentům, ale především vám jako vedení školy. Velmi si vážím přízně, kterou nám zachováváte, důvěry, kterou máte ve smysluplnost našich aktivit, a vstřícnosti, kterou nám dopřáváte i prostřednictvím vašich studentů.

Národní potravinová sbírka2021-04-30T10:50:36+02:00
26 04, 2021

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají

2021-04-30T11:22:49+02:00

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají. TU informuje zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky o prospěchu a chování za 3. čtvrtletí školního roku 2020/2021 pouze elektronickou formou.

Třídní schůzky se dne 28.04.2021 nekonají2021-04-30T11:22:49+02:00